เธอจะมีฉัน คอร์ด – เซ็งลี้

เธอจะมีฉัน... เธอจะมีฉัน วันนี้... และเรื่อยไป... ฉันยังคงใกล้เธอ... เธอจะมีฉัน... เธอจะมีฉัน ตรงนี้... และทุกที่ไป... ฉันยังตามไปเจอ......
คอร์ดเพลง เธอจะมีฉัน และ เนื้อร้อง เธอจะมีฉัน ของ เซ็งลี้ ::เธอจะมีฉัน... เธอจะมีฉัน วันนี้... และเรื่อยไป... ฉันยังคงใกล้เธอ... เธอจะมีฉัน....
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เธอจะมีฉัน ของ เซ็งลี้
Intro:EG#mC#m BEG#mC#m BAAmEBC#m BEเมื่อชีวิG#mตก้าวมาจC#mนถึงวันหBนึ่ง ที่เEราสอG#mงนั้นคงจะC#mต้องล้ำBลา Eสิ่งสุดท้าG#mยฉันคงมีC#mแค่แววBตา ที่AมองเธออBย่างห่วงใย เEมื่อถG#mนนของเธC#mอนั้นจะทBอดยาว... ให้เEธอ G#mพบเรื่องราวC#mอีกตั้งมาBกมาย อาจEสักคG#mรั้งที่ เธC#mอนั้นไม่Bมีใคร Aที่จะคอย... Eห่วงใยG#mเธอ... AเธอจะมีAmฉัน... เธอจG#mะมีฉัน วัC#mนนี้... และเรื่อยไปF#m... ฉันยังBคงใกล้เธอ... AเธอจะมีAmฉัน... เธG#mอจะมีฉัน ตC#mรงนี้... และทุกที่ไF#mป... ฉันยังBตามไปเจอ... แค่เEธอเG#mว้นหัวใจเC#mอาไว้ห้อBงหนึ่ง เพื่อใEห้ฉันG#mซุกอยู่ตรงC#mข้างหัวBใจ เธอEจะ G#mพบว่าเธอC#mนั้น ไม่เBดียวดาย เพราะAฉันอยู่... ไEม่ไกลเธอ... Outro:EG#mC#m B(2 Times)EG#mC#m BA BEG#mC#m BG#mA
  • E
  • C#m or Db
  • B
  • A
  • Am
  • F#m or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เธอจะมีฉัน - เซ็งลี้

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เมื่อชีวิตก้าวมาจนถึงวันหนึ่ง 
ที่เราสองนั้นคงจะต้องล้ำลา 
สิ่งสุดท้ายฉันคงมีแค่แววตา 
ที่มองเธออย่างห่วงใย
เมื่อถนนของเธอนั้นจะทอดยาว...
ให้เธอ พบเรื่องราวอีกตั้งมากมาย
อาจสักครั้งที่ เธอนั้นไม่มีใคร ที่จะคอย... ห่วงใยเธอ...----------เธอจะมีฉัน... เธอจะมีฉัน
วันนี้... และเรื่อยไป... ฉันยังคงใกล้เธอ...
เธอจะมีฉัน... เธอจะมีฉัน
ตรงนี้... และทุกที่ไป... ฉันยังตามไปเจอ... ----------แค่เธอเว้นหัวใจเอาไว้ห้องหนึ่ง
เพื่อให้ฉันซุกอยู่ตรงข้างหัวใจ
เธอจะ พบว่าเธอนั้น ไม่เดียวดาย
เพราะฉันอยู่... ไม่ไกลเธอ...