เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป คอร์ด – Clash

เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ไม่ว่าอีกนานแสนนาน นานเท่าไรไม่ลืมเลือน ความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป และ เนื้อร้อง เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ของ Clash ::เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ไม่ว่าอีกนานแสนนาน นานเท่าไรไม่ลืมเลือน ความทรงจำจะย้ำและช...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ของ Clash
Tuning Down ½ to Eb
Intro:G D/F#Em DC BmAm DGความเป็นจD/F#ริงวันนี้แม้ทำให้Emเราต้องปวดDใจ แต่Cฉันไม่BmลืมภาAmพเธอได้Dเลย Emเก็บอยู่ในหัวEmM7ใจฉัน คิดถึEm7งและเป็นEm6ห่วงเธอ Cรักเธออยู่Bmเสมอไม่AmเคยลบเDลือน GวันเวลาจะD/F#หมุนไปนานแสนEmนานสักเท่าDไร อยากCขอให้Bmเธอมั่นAmใจสัญDญา Emจะอยู่รอที่EmM7ตรงนี้ ถึงEm7รู้เธอไม่กEm6ลับมา แCต่ความBmรู้สึกจะไม่เAmลือนจากDเธอ * Gเธอจะอยู่กับD/F#ฉันตลอดEmไป ไม่ว่าอีกนานแสนCนาน นานเท่าDไรไม่ลืมเลือน GความทรงจำจะD/F#ย้ำและช่วยเตือEmน เราต่างผูกพันด้วยCรัก Dตลอด(G)ไป Instru.:G D/F#EmC BmC DG D/F#EmCDG D/F#EmC DG D/F#EmC( ซ้ำ * )Bไกลห่างคนละEmฟ้า แต่ด้วยDรักและศรัทGธา จะเชื่อมใจถึงCกัน จะสัBmญญาด้วยหัAmวใจ ไม่มีใDครแทนเธอ Instru:EmCDD( ซ้ำ * )Emความทรงจำจะย้ำและช่วยเAตือน เราต่างผูกพันด้วยCรักตCmลอดไป Outro:EmC C/BC/Bb C/AG
 • G
 • D/F# (Slash)
 • Em
 • D
 • C
 • Bm
 • Am
 • Em7
 • Em6
 • B
 • A
 • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป - Clash

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : แสนคม สมคิด | ทำนอง : แบงค์ Clash | เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ความเป็นจริงวันนี้แม้ทำให้เราต้องปวดใจ
แต่ฉันไม่ลืมภาพเธอได้เลย
เก็บอยู่ในหัวใจฉัน คิดถึงและเป็นห่วงเธอ 
รักเธออยู่เสมอไม่เคยลบเลือน----------วันเวลาจะหมุนไปนานแสนนานสักเท่าไร
อยากขอให้เธอมั่นใจสัญญา 
จะอยู่รอที่ตรงนี้ ถึงรู้เธอไม่กลับมา 
แต่ความรู้สึกจะไม่เลือนจากเธอ----------* เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป 
ไม่ว่าอีกนานแสนนาน นานเท่าไรไม่ลืมเลือน
ความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน 
เราต่างผูกพันด้วยรัก ตลอดไป ----------(ซ้ำ *)
ไกลห่างคนละฟ้า แต่ด้วยรักและศรัทธา
จะเชื่อมใจถึงกัน จะสัญญาด้วยหัวใจ ไม่มีใครแทนเธอ
(ซ้ำ *)
ความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน
เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป