เธอทำให้ฉันอ่อนแอ คอร์ด – ซันนี่ Af9

รู้ว่ามันจบไปแล้ว รู้ต้องก้าวเด?ินต่อลำพัง ไม่เคยหวัง ยื้อกับคว?ามหลังความฝันที่มันโหดร้าย ฉันไม่ควรจะหวั่นไหว ฉันต้องก้าว?เดินต่อไป แต่ตอนนี้อะไร ๆ กลับทำให?้ฉันถอดใจ เพราะว่าเมื่อก่อนนั้น ชีวิตฉัน?เ...
คอร์ดเพลง เธอทำให้ฉันอ่อนแอ และ เนื้อร้อง เธอทำให้ฉันอ่อนแอ ของ ซันนี่ Af9 ::รู้ว่ามันจบไปแล้ว รู้ต้องก้าวเด?ินต่อลำพัง ไม่เคยหวัง ยื้อกับคว?ามหลังความฝันที่...

เนื้อเพลง : เธอทำให้ฉันอ่อนแอ - ซันนี่ Af9

ศิลปิน: ซันนี่ Af9 | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

รู้ว่ามันจบไปแล้ว รู้ต้องก้าวเด?ินต่อลำพัง ไม่เคยหวัง ยื้อกับคว?ามหลังความฝันที่มันโหดร้าย ฉันไม่ควรจะหวั่นไหว ฉันต้องก้าว?เดินต่อไป แต่ตอนนี้อะไร ๆ กลับทำให?้ฉันถอดใจ เพราะว่าเมื่อก่อนนั้น ชีวิตฉัน?เคยมีเธอข้างกาย (ซ้ำ *ก็เพราะว่าเมื่อก่อนนั้น ชีวิตฉันเคยมีเธอเดินร่วมทาง) เราช่วยกันฝ่าฟัน ขวากหนามจะมากเ?ท่าไหร่ก็ไม่กลัว **เธอทำให้ฉันอ่อนแอรู้ตัวหรือเ?ปล่า จากความรักที่เธอเคยมีให้กั?บฉัน เธอทำให้คนหนึ่งคน ยืนคนเดียวไม่?ไหว ที่รัก.. ฉันหัวใจแตกสลาย ร่างกายเหมือนโด?นมีดแทงนับพัน ไม่เคยคิดว่าคนที่รักจะทำฉันได้?.. (ซ้ำ *,**) ...ดนตรี... (ซ้ำ **) เธอทำให้คนหนึ่งคนไม่กล้ารักใคร?อีกต่อจากนี้...

ขยายกรอบเนื้อร้อง