เธอบอกให้ลืม คอร์ด – Endorphine

แต่เธอให้ลืมให้หมด ลืมใจที่เคยรักกัน ลืมความผูกพัน ที่มีให้กันมานานเกินไป แต่เธอให้ลืมให้หมด ลืมคนที่เคยรู้ใจ รักเธอมากไป เจ็บเพียงใด ใจยังไม่ลืม...
คอร์ดเพลง เธอบอกให้ลืม และ เนื้อร้อง เธอบอกให้ลืม ของ Endorphine ::แต่เธอให้ลืมให้หมด ลืมใจที่เคยรักกัน ลืมความผูกพัน ที่มีให้กันมานานเกินไป แต่เธอ...
คอร์ดและเนื้อร้อง เธอบอกให้ลืม ของ Endorphine
Intro:F C/EBb CF C/EBbDmเธอมาบอกลา บอกให้Cลืมสัญญาที่เคยมี Bb ลืมวันที่ดี จากวันนี้เธอพร้อมจCะไป Dmเธอยังบอกฉัน บอกกัCนว่าเธอเสียใจ Bb น้ำตาจะไหล เจ็บเพียงใดใครเลยจะCรู้ เธอบอกให้Fลืมให้หมด ลืมDmใจที่เคยรักกัน GmลืมความผูกBbพัน ที่มีให้EbกันมานานเกินไCป เธอบอกให้Fลืมให้หมด ลืDmมคนที่เคยรู้ใจ Gmทุกสิ่งเปลี่ยนBbไป เธอไม่มีEbใจให้Cฉันเหมือนเคย Instru:F C/EDm CDmเคยเคียงข้างกัน ใฝ่Cฝันจะอยู่เพื่อกัน Bb ใจยังผูกพัน ให้ลืมกัน ลืมได้อย่างCไร Dmยังคอยห่วงหา หลับCตาภาพเธอชิดใกล้ Bb ลึกในหัวใจ เจ็บเพียงใดใครเลยจะCรู้ * แต่เธอใFห้ลืมให้หมด ลืมDmใจที่เคยรักกัน GmลืมความผูกBbพัน ที่มีให้EbกันมานานเกินCไป แต่เธอให้Fลืมให้หมด ลืมDmคนที่เคยรู้ใจ Gm รักเธอมากBbไป เจ็บเพียEbงใด ใจCยังไม่ลืม Instru:F C/EDm CBbC( ซ้ำ * )Instru:F C/EDm CEb CใครจะFลืม
  • Dm
  • C
  • Bb or A#
  • F
  • Gm
  • Eb or D#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เธอบอกให้ลืม - Endorphine

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เธอมาบอกลา บอกให้ลืมสัญญาที่เคยมี
 ลืมวันที่ดี จากวันนี้เธอพร้อมจะไป
เธอยังบอกฉัน บอกกันว่าเธอเสียใจ
 น้ำตาจะไหล เจ็บเพียงใดใครเลยจะรู้ ----------เธอบอกให้ลืมให้หมด ลืมใจที่เคยรักกัน
ลืมความผูกพัน ที่มีให้กันมานานเกินไป 
เธอบอกให้ลืมให้หมด ลืมคนที่เคยรู้ใจ
ทุกสิ่งเปลี่ยนไป เธอไม่มีใจให้ฉันเหมือนเคย
เคยเคียงข้างกัน ใฝ่ฝันจะอยู่เพื่อกัน
 ใจยังผูกพัน ให้ลืมกัน ลืมได้อย่างไร
ยังคอยห่วงหา หลับตาภาพเธอชิดใกล้
 ลึกในหัวใจ เจ็บเพียงใดใครเลยจะรู้ ----------* แต่เธอให้ลืมให้หมด ลืมใจที่เคยรักกัน
ลืมความผูกพัน ที่มีให้กันมานานเกินไป
แต่เธอให้ลืมให้หมด ลืมคนที่เคยรู้ใจ
 รักเธอมากไป เจ็บเพียงใด ใจยังไม่ลืม
(ซ้ำ *)
ใครจะลืม