เธอบอกให้ลืม คอร์ด – Endorphine

แต่เธอให้ลืมให้หมด ลืมใจที่เคยรักกัน ลืมความผูกพัน ที่มีให้กันมานานเกินไป แต่เธอให้ลืมให้หมด ลืมคนที่เคยรู้ใจ รักเธอมากไป เจ็บเพียงใด ใจยังไม่ลืม...
คอร์ดเพลง เธอบอกให้ลืม และ เนื้อร้อง เธอบอกให้ลืม ของ Endorphine ::แต่เธอให้ลืมให้หมด ลืมใจที่เคยรักกัน ลืมความผูกพัน ที่มีให้กันมานานเกินไป แต่เธอ...
คอร์ดเพลง เธอบอกให้ลืม และ เนื้อร้อง เธอบอกให้ลืม ของ Endorphine ::แต่เธอให้ลืมให้หมด ลืมใจที่เคยรักกัน ลืมความผูกพัน ที่มีให้กันมานานเกินไป แต่เธอ...
Intro:F C/EBb CF C/EBbDmเธอมาบอกลา บอกให้Cลืมสัญญาที่เคยมี Bb ลืมวันที่ดี จากวันนี้เธอพร้อมจCะไป Dmเธอยังบอกฉัน บอกกัCนว่าเธอเสียใจ Bb น้ำตาจะไหล เจ็บเพียงใดใครเลยจะCรู้ เธอบอกให้Fลืมให้หมด ลืมDmใจที่เคยรักกัน GmลืมความผูกBbพัน ที่มีให้EbกันมานานเกินไCป เธอบอกให้Fลืมให้หมด ลืDmมคนที่เคยรู้ใจ Gmทุกสิ่งเปลี่ยนBbไป เธอไม่มีEbใจให้Cฉันเหมือนเคย Instru:F C/EDm CDmเคยเคียงข้างกัน ใฝ่Cฝันจะอยู่เพื่อกัน Bb ใจยังผูกพัน ให้ลืมกัน ลืมได้อย่างCไร Dmยังคอยห่วงหา หลับCตาภาพเธอชิดใกล้ Bb ลึกในหัวใจ เจ็บเพียงใดใครเลยจะCรู้ * แต่เธอใFห้ลืมให้หมด ลืมDmใจที่เคยรักกัน GmลืมความผูกBbพัน ที่มีให้EbกันมานานเกินCไป แต่เธอให้Fลืมให้หมด ลืมDmคนที่เคยรู้ใจ Gm รักเธอมากBbไป เจ็บเพียEbงใด ใจCยังไม่ลืม Instru:F C/EDm CBbC( ซ้ำ * )Instru:F C/EDm CEb CใครจะFลืม
ศิลปิน: Endorphine | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง