เธอเปลี่ยนไป คอร์ด – Syam

ไม่บอกก็รู้ว่าเธอนั้นเปลี่ยนไป เธอคิดถึงใครกันบ้าง วันนี้อะไรก็ไม่แน่ซักอย่าง แล้วฉันจะทำอย่างไร ก็ได้แต่รักทั้งใจให้กับเธอ แต่ฉันจะทำไงได้ วันไหนถ้าโดนเธอทิ้งเมื่อไหร่ จ...
คอร์ดเพลง เธอเปลี่ยนไป และ เนื้อร้อง เธอเปลี่ยนไป ของ Syam ::ไม่บอกก็รู้ว่าเธอนั้นเปลี่ยนไป เธอคิดถึงใครกันบ้าง วันนี้อะไรก็ไม่แน่ซักอย่าง แล...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง เธอเปลี่ยนไป ของ Syam
Intro:CG EAm FC GมันเกิดอะCไรในใจระหว่างเรา แต่ละG/Bวันดูเธอไม่เหมือนเดิม ไม่เหFมือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเCสมอG ไม่อยากจะCคอยระแวงและไว้ใจ ไม่อยากจะG/Bกลายมาคอยต้องถามเธอ ไม่ใFช่เป็นคนงี่เง่าอะไรแบบCนั้น ไม่ใช่Gเลย *G#dim บาง คAmรั้ง เGธอเหมือนยังFคิดถึงใคร แGละในทุกคAmรั้ง ก็Gดูเหมือนเธอไม่Fได้ฟัง ว่าฉันพูดอะCไร G F G ** ไม่บอกก็รู้Cว่าเธอนั้นเปEmลี่ยนไป เธอคิDmดถึงใครกันบ้าง วันFนี้อะไรก็ไม่Emแน่ซักอย่าง แล้วDmฉันจะทำอย่างFไร G ก็ได้แต่Cรักทั้งใจให้กัEmบเธอ แต่Dmฉันจะทำไงได้ วันไFหนถ้าโดนเธอEmทิ้งเมื่อไหร่ จะDmหนีจะไปกับใGครก็แล้วแต่เธอ Instru.:FC Gไม่เคยจะCตามไปเจอยังต้องเจอ เจอว่าเEmธอยังคุยยังคบใคร ไม่Fรู้ทำไมที่ฉันต้องเจอเสCมอ GพยายCามทำใจอยู่เรื่อยมา ก็แต่ละEmคนเป็นเพียงแค่เพื่อนเธอ ทั้งF ๆ ที่ดูไปแล้วมันเกินกว่าCนั้น มาก G ๆ เลย ( ซ้ำ *, ** )Instru:CEmDmGCEmDm FG( ซ้ำ ** )Instru:FC Gก็อยากจะDmหนีจะไปกับใFmครก็แล้วแต่Cเธอ
  • C
  • G/B (Slash)
  • F
  • G
  • Am
  • Em
  • Dm
  • Fm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เธอเปลี่ยนไป - Syam

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : สีห์ สามัคคีประชาชื่น | ทำนอง : ชำนาญ เขม่นจันทร์ | เรียบเรียง : สมชัย ขำเลิศกุล
มันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา
แต่ละวันดูเธอไม่เหมือนเดิม
ไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมอ 
ไม่อยากจะคอยระแวงและไว้ใจ
ไม่อยากจะกลายมาคอยต้องถามเธอ 
ไม่ใช่เป็นคนงี่เง่าอะไรแบบนั้น ไม่ใช่เลย----------* บาง ครั้ง เธอเหมือนยังคิดถึงใคร
และในทุกครั้ง ก็ดูเหมือนเธอไม่ได้ฟัง
ว่าฉันพูดอะไร ----------** ไม่บอกก็รู้ว่าเธอนั้นเปลี่ยนไป
เธอคิดถึงใครกันบ้าง วันนี้อะไรก็ไม่แน่ซักอย่าง
แล้วฉันจะทำอย่างไร ก็ได้แต่รักทั้งใจให้กับเธอ
แต่ฉันจะทำไงได้ วันไหนถ้าโดนเธอทิ้งเมื่อไหร่
จะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอ ----------ไม่เคยจะตามไปเจอยังต้องเจอ
เจอว่าเธอยังคุยยังคบใคร
ไม่รู้ทำไมที่ฉันต้องเจอเสมอ 
พยายามทำใจอยู่เรื่อยมา
ก็แต่ละคนเป็นเพียงแค่เพื่อนเธอ
ทั้ง ๆ ที่ดูไปแล้วมันเกินกว่านั้น มาก ๆ เลย
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)
ก็อยากจะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอ