คอร์ดเพลง เนาะ – บอม ลูกพระธาตุ

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง เนาะ ของ บอม ลูกพระธาตุ ::เนาะมาเป็นแฟนอ้ายซั่นเนาะ มาเป็นแฟนกันซั่นเนาะ โอ๊ยมาเป็นแฟนอ้ายเถาะ นาท่งใหญ่อ้...

เนื้อร้อง: เนาะ - บอม ลูกพระธาตุ

คำร้อง/ทำนอง : อ๊อก วิสกี้ | เรียบเรียง : บุญหลง มงคลพร
เนาะมาเป็นแฟนอ้ายซั่นเนาะ มาเป็นแฟนกันซั่นเนาะ โอ๊ยมาเป็นแฟนอ้ายเถาะ นาท่งใหญ่อ้ายบ่ให้เฮ็ดนำยาก นาท่งน้อยของเจ้าอ้ายสิเฮ็ดสุมื้อ คงขาดใจคั่นบ่ได้เจ้าเป็นแฟน ชาตินี้บ่ได้เดินควงแขน ลูกเฮาคงบ่ได้เกิด ค่านามสกุลอ้ายบ่คิดนำจักบาท คั่นบ่เว้ายากเอาหมูน้อยตัวนึง อ้ายยอมเสียเปรียบกะได้

Lyric and chords width transpose key

เลื่อนกระดึ๊บ
Intro:F#mDEF#mAAF#mF#mBmBmEEAโอ้แม่เทพธิดาหล่นฟ้า เจ้าหล่นF#mมาตั้งแต่สวรรค์ชั้นใด
หรือเฮ็Bmดผิดกฎของพระอินทร์ตั้งไว้ 
Eเขาจังได้ส่งเจ้าลงมา เป็นบุญAตาที่อ้ายได้พบได้พ้อ
เป็นบุญF#mหลายคั่นอ้ายได้เจ้ามาเป็นแฟน 
สิจัBmบมือจูงแขนเจ้าย่างอ้อมบ้าน 
สาEบานต่อหน้าพระธาตุใหญ่

* คั่นแม่นในDใจเจ้าบ่ทันC#mมีไผ สีฟ้าวไปBmบอกอีแม่ไปขาย-
นาท่งC#mใหญ่ ไปขอเDจ้ามาเป็นลูกใภ้อีEพ่อ** Aเนาะมาเป็นแฟนอ้ายซั่นC#mเนาะ 
มาเป็นแฟนกันซั่นF#mเนาะ โอ๊ยมาเป็นแฟนอ้ายC#mเถาะ 
นาท่งใDหญ่อ้ายบ่ให้เฮ็ดนำC#mยาก นาท่Bmงน้อยของเจ้า-
อ้ายสิเฮ็ดสุEมื้อ คงขาดAใจคั่นบ่ได้เจ้าเป็นC#mแฟน 
ชาตินี้บ่ได้เดินควงF#mแขน ลูกเฮาคงบ่ไC#mด้เกิด 
ค่านามสDกุลอ้ายบ่คิดนำจักC#mบาท คั่นบ่เว้าBmยากเอา-
หมูน้อยตัวEนึง (อ้ายยอมเสียเปรียบกะAได้)Instru:F#m(5 Times)F#mF#mEEDDEE( ซ้ำ *, ** )จังบ่มีไผเสียเAปรียบ เนาะหล้าF#mเนาะ 
เนาะหล้Bmาเนาะ... E เนาA