เนาะ คอร์ด – บอม ลูกพระธาตุ

เนาะมาเป็นแฟนอ้ายซั่นเนาะ มาเป็นแฟนกันซั่นเนาะ โอ๊ยมาเป็นแฟนอ้ายเถาะ นาท่งใหญ่อ้ายบ่ให้เฮ็ดนำยาก นาท่งน้อยของเจ้าอ้ายสิเฮ็ดสุมื้อ คงขาดใจคั่นบ่ได้เจ้าเป็นแฟน ชาตินี้บ่ได้...
คอร์ดเพลง เนาะ และ เนื้อร้อง เนาะ ของ บอม ลูกพระธาตุ ::เนาะมาเป็นแฟนอ้ายซั่นเนาะ มาเป็นแฟนกันซั่นเนาะ โอ๊ยมาเป็นแฟนอ้ายเถาะ นาท่งใหญ่อ้...
คอร์ดเพลง เนาะ และ เนื้อร้อง เนาะ ของ บอม ลูกพระธาตุ ::เนาะมาเป็นแฟนอ้ายซั่นเนาะ มาเป็นแฟนกันซั่นเนาะ โอ๊ยมาเป็นแฟนอ้ายเถาะ นาท่งใหญ่อ้...
Intro:F#mDEF#mAAF#mF#mBmBmEEAโอ้แม่เทพธิดาหล่นฟ้า เจ้าหล่นF#mมาตั้งแต่สวรรค์ชั้นใด หรือเฮ็Bmดผิดกฎของพระอินทร์ตั้งไว้ Eเขาจังได้ส่งเจ้าลงมา เป็นบุญAตาที่อ้ายได้พบได้พ้อ เป็นบุญF#mหลายคั่นอ้ายได้เจ้ามาเป็นแฟน สิจัBmบมือจูงแขนเจ้าย่างอ้อมบ้าน สาEบานต่อหน้าพระธาตุใหญ่ * คั่นแม่นในDใจเจ้าบ่ทันC#mมีไผ สีฟ้าวไปBmบอกอีแม่ไปขายนาท่งC#mใหญ่ ไปขอเDจ้ามาเป็นลูกใภ้อีEพ่อ** Aเนาะมาเป็นแฟนอ้ายซั่นC#mเนาะ มาเป็นแฟนกันซั่นF#mเนาะ โอ๊ยมาเป็นแฟนอ้ายC#mเถาะ นาท่งใDหญ่อ้ายบ่ให้เฮ็ดนำC#mยาก นาท่Bmงน้อยของเจ้าอ้ายสิเฮ็ดสุEมื้อ คงขาดAใจคั่นบ่ได้เจ้าเป็นC#mแฟน ชาตินี้บ่ได้เดินควงF#mแขน ลูกเฮาคงบ่ไC#mด้เกิด ค่านามสDกุลอ้ายบ่คิดนำจักC#mบาท คั่นบ่เว้าBmยากเอาหมูน้อยตัวEนึง (อ้ายยอมเสียเปรียบกะAได้)Instru:F#m(5 Times)F#mF#mEEDDEE( ซ้ำ *, ** )จังบ่มีไผเสียเAปรียบ เนาะหล้าF#mเนาะ เนาะหล้Bmาเนาะ... E เนาA
คำร้อง/ทำนอง : อ๊อก วิสกี้ | เรียบเรียง : บุญหลง มงคลพร