เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง คอร์ด – ไผ่ พงศธร

เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยัง อยากถามสักครั้งก่อนวางสายเธอวันนี้ เผื่อว่าคำตอบตรงกับใจฝันไว้พอดี จะได้ทุ่มเทเต็มที่ใช้หมดใจนี้คิดถึงแต่เธอ...
คอร์ดเพลง เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง และ เนื้อร้อง เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง ของ ไผ่ พงศธร ::เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยัง อยากถามสักครั้งก่อนวางสายเธอวันนี้ เผื่อว่าคำตอบตรงก...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง ของ ไผ่ พงศธร
Intro:F#m BC#mC#mเจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือEยัง C#m อยากถามทุกคEรั้ง ที่เธอกดเบอร์มC#mาหา แต่ไม่กล้าพEอ พูดผ่านลำG#mคอแค่คำว่C#mาจ้า วางBงานที่ทำตรงC#mหน้า เดินวนซ้ายF#mขวาพูดไปยิ้BมไปG#m C#m ติดต่อธุระจนได้ขอเEบอร์ C#m ไม่เคยถามเธEอ ถึงเBรื่องส่วนตัวหัC#mวใจ ที่ทำงานห่Eาง นานนานเจอคG#mรั้งถึงได้อยู่C#mใกล้ รู้เBลยว่าเธอนี้Aใช่ ติดแค่หัวใจBเธอว่างหรือเC#mปล่า ลำบากต่อไEป ถามว่านัดใG#mครไว้ตอนเลิกงC#mาน หากไม่มีBพี่รู้จักC#mร้าน ส้มตำอร่อBยสำหรับสองเEรา อยากนั่งสบG#mตา พอให้C#mพาหัวใจลืมเหEงา ความคิดG#mถึงคงจะบรC#mรเทา ชีวิตหนาวหF#mนาวคงอุ่นG#mพอดี Instru.:B C#m* เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือEยัง C#mอยากถามสักคEรั้ง ก่อนวางสายเธอวันC#mนี้ เผื่อว่าคำตEอบ ตรงกับG#mใจฝันไว้พอC#mดี จะไBด้ทุ่มเทเต็มC#mที่ ใช้หมดใจBนี้คิดถึงแต่เEธอ Instru:ABA BEC#m C#F#m G#mE F#mB G#mC#m( ซ้ำ * )Outro:F#mEF#m BE
  • E
  • C#m or Db
  • B
  • F#m or Gb
  • A
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง - ไผ่ พงศธร

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ | เรียบเรียง : วัชระ พรวีรภัทรากุล
เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยัง 
 อยากถามทุกครั้ง ที่เธอกดเบอร์มาหา
แต่ไม่กล้าพอ พูดผ่านลำคอแค่คำว่าจ้า 
วางงานที่ทำตรงหน้า 
เดินวนซ้ายขวาพูดไปยิ้มไป ----------ติดต่อธุระจนได้ขอเบอร์
 ไม่เคยถามเธอ ถึงเรื่องส่วนตัวหัวใจ 
ที่ทำงานห่าง นานนานเจอครั้งถึงได้อยู่ใกล้ 
รู้เลยว่าเธอนี้ใช่ ติดแค่หัวใจเธอว่างหรือเปล่า ----------ลำบากต่อไป ถามว่านัดใครไว้ตอนเลิกงาน 
หากไม่มีพี่รู้จักร้าน ส้มตำอร่อยสำหรับสองเรา
อยากนั่งสบตา พอให้พาหัวใจลืมเหงา
ความคิดถึงคงจะบรรเทา ชีวิตหนาวหนาวคงอุ่นพอดี ----------* เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยัง 
อยากถามสักครั้ง ก่อนวางสายเธอวันนี้ 
เผื่อว่าคำตอบ ตรงกับใจฝันไว้พอดี 
จะได้ทุ่มเทเต็มที่ ใช้หมดใจนี้คิดถึงแต่เธอ
(ซ้ำ *)