เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง คอร์ด - ไผ่ พงศธร

เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยัง อยากถามสักครั้งก่อนวางสายเธอวันนี้ เผื่อว่าคำตอบตรงกับใจฝันไว้พอดี จะได้ทุ่มเทเต็มที่ใช้หมดใจนี้คิดถึงแต่เธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง และเนื้อร้อง เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง ไผ่ พงศธร เนื้อร้อง::เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยัง อยากถามสักครั้งก่อนวางสายเธอวันนี้ เผื่อว่าคำตอบตรงก... คอร์ด เพลง เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง ไผ่ พงศธร, เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง ไผ่ พงศธร spotify 4sh mp3 joox, เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง ของ ไผ่ พงศธร คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:F#m  BC#mC#mเจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือEยัง
C#m อยากถามทุกคEรั้ง ที่เธอกดเบอร์มC#mาหา
แต่ไม่กล้าพEอ พูดผ่านลำG#mคอแค่คำว่C#mาจ้า
วางBงานที่ทำตรงC#mหน้า
เดินวนซ้ายF#mขวาพูดไปยิ้BมไปG#m C#m ----------ติดต่อธุระจนได้ขอเEบอร์
C#m ไม่เคยถามเธEอ ถึงเBรื่องส่วนตัวหัC#mวใจ
ที่ทำงานห่Eาง นานนานเจอคG#mรั้งถึงได้อยู่C#mใกล้
รู้เBลยว่าเธอนี้Aใช่ ติดแค่หัวใจBเธอว่างหรือเC#mปล่า ----------ลำบากต่อไEป ถามว่านัดใG#mครไว้ตอนเลิกงC#mาน
หากไม่มีBพี่รู้จักC#mร้าน ส้มตำอร่อBยสำหรับสองเEรา
อยากนั่งสบG#mตา พอให้C#mพาหัวใจลืมเหEงา
ความคิดG#mถึงคงจะบรC#mรเทา ชีวิตหนาวหF#mนาวคงอุ่นG#mพอดี
Instru.:B  C#m* เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือEยัง
C#mอยากถามสักคEรั้ง ก่อนวางสายเธอวันC#mนี้
เผื่อว่าคำตEอบ ตรงกับG#mใจฝันไว้พอC#mดี
จะไBด้ทุ่มเทเต็มC#mที่ ใช้หมดใจBนี้คิดถึงแต่เEธอ
Instru:ABA BEC#m C#F#m G#mE F#mB G#mC#m( ซ้ำ * )Outro:F#mEF#m BE
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • Abm or G#mChord key_ab
  • BChord key_b
  • C#mChord key_c_sharp
  • EChord key_e
  • F#mChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง - ไผ่ พงศธร

คำร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ | เรียบเรียง : วัชระ พรวีรภัทรากุล
เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยัง
อยากถามทุกครั้งที่เธอกดเบอร์มาหา
แต่ไม่กล้าพอพูดผ่านลำคอแค่คำว่าจ้า
วางงานที่ทำตรงหน้าเดินวนซ้ายขวาพูดไปยิ้มไป
 
ติดต่อธุระจนได้ขอเบอร์
ไม่เคยถามเธอถึงเรื่องส่วนตัวหัวใจ
ที่ทำงานห่างนานนานเจอครั้งถึงได้อยู่ใกล้
รู้เลยว่าเธอนี้ใช่ติดแค่หัวใจเธอว่างหรือเปล่า
 
ลำบากต่อไปถามว่านัดใครไว้ตอนเลิกงาน
หากไม่มีพี่รู้จักร้านส้มตำอร่อยสำหรับสองเรา
อยากนั่งสบตาพอให้พาหัวใจลืมเหงา
ความคิดถึงคงจะบรรเทาชีวิตหนาวหนาวคงอุ่นพอดี
 
* เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยัง
อยากถามสักครั้งก่อนวางสายเธอวันนี้
เผื่อว่าคำตอบตรงกับใจฝันไว้พอดี
จะได้ทุ่มเทเต็มที่ใช้หมดใจนี้คิดถึงแต่เธอ----------(ซ้ำ *)