เบื่อกันเเล้วใช่ไหม คอร์ด – มิน เฉาก๊วย

The Hook (ท่อนฮุค)

อยากบอกว่าเหงา แต่ขอโทษที่ทักไปกวน แค่อยากคุยกับเธอ หวาน ๆนาน ๆซึ้ง ๆ จากคนที่บอกรักกัน บอกฝันดีบอกว่าคิดถึง แต่ทำไมเดี๋ยวนี้ทักไปเงียบไปเลย...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง เบื่อกันเเล้วใช่ไหม และ เนื้อร้อง เบื่อกันเเล้วใช่ไหม ของ มิน เฉาก๊วย ::อยากบอกว่าเหงา แต่ขอโทษที่ทักไปกวน แค่อยากคุยกับเธอ หวาน ๆนาน ๆซึ้ง ๆ จากคนที่บอ...
คอร์ดเพลง เบื่อกันเเล้วใช่ไหม และ เนื้อร้อง เบื่อกันเเล้วใช่ไหม ของ มิน เฉาก๊วย ::อยากบอกว่าเหงา แต่ขอโทษที่ทักไปกวน แค่อยากคุยกับเธอ หวาน ๆนาน ๆซึ้ง ๆ จากคนที่บอ...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : เบื่อกันเเล้วใช่ไหม - มิน เฉาก๊วย

คำร้อง/ทำนอง : มิน เฉาก๊วย | เรียบเรียง : สุเทพ หะขุนทด

Lyric and chords width transpose key

Intro:F AmDm CBb CF CเธอFเป็นอะไรโทAmรไปไม่ค่อยรับDmสาย หFรือว่าเธอมีใครAmอีกคนที่อยู่ตDmรงนั้น คิBbดถึงกันบ้างหรือCเปล่า แชทAmไปก็ไม่ค่อยตอDmบกัน คิดยัGmงไงกันฉัน หรือว่าเธอไม่เคยมีCใจ * อยากFบอกว่าเหงา แต่ขอAmโทษที่ทักไDmปกวน แFค่อยากคุยกับเธอ Amหวาน ๆ นาน ๆ ซึ้Dmง ๆ จาBbกคนที่บอกรักCกัน บอกฝันAmดีบอกว่าคิDmดถึง แต่ทGmำไมเดี๋ยวนี้ทักCไปเงียบไFปเลย**C เบื่อกันแล้วใช่ไBbหม ทักCไปไม่ค่อยตอบAmเลย แชDmทสีชมพูGmที่เคย ตั้งเอCาไว้เปลี่ยนสีทFำไม ไม่รักก็บอกไBbม่รัก จะCหวงไว้เพื่ออAmะไร หน้Dmาวอที่ฉันแท็Gmกไป เธอทำCไมไม่กดรักเFลย (C) Instru:F AmDmF CCBb CAm DmGm CFC( ซ้ำ *, **, ** )Outro:F AmDmBb CF
...ค้นเพลงอื่น ๆ...