เปิดประตู คอร์ด – ช่างหำ

มองไปที่ฝันบนฟ้าไกล มันมีอะไรข้างในนั้น ไม่มีใครรู้ไม่สนใจ ไม่เกี่ยวกับใครและใคร เธอเองเท่านั้นที่เข้าใจ อะไรที่ใจอยากไปค้น เส้นทางที่ยาวและกว้างใหญ่ ต้องผ่านมันไปเผชิญ วุ่นวายมากมายเบื่อแทบตาย จริงหร...
คอร์ดเพลง เปิดประตู และ เนื้อร้อง เปิดประตู ของ ช่างหำ ::มองไปที่ฝันบนฟ้าไกล มันมีอะไรข้างในนั้น ไม่มีใครรู้ไม่สนใจ ไม่เกี่ยวกับใครและใคร...

เนื้อเพลง : เปิดประตู - ช่างหำ

ศิลปิน: ช่างหำ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

มองไปที่ฝันบนฟ้าไกล มันมีอะไรข้างในนั้น ไม่มีใครรู้ไม่สนใจ ไม่เกี่ยวกับใครและใคร เธอเองเท่านั้นที่เข้าใจ อะไรที่ใจอยากไปค้น เส้นทางที่ยาวและกว้างใหญ่ ต้องผ่านมันไปเผชิญ วุ่นวายมากมายเบื่อแทบตาย จริงหรือที่ใจมันต้องการ ให้ลองมองลึก ๆ ข้างใน ทางออกมันมีที่ใจ ประตูเปิดกว้างโลกยิ่งใหญ่ ขึ้นอยู่ที่ใจของเธอ เปิดประโตมองโลกที่สดใส เปิดใจรับสิ่งที่มันต้องเป็น ชีวิตไม่มีอะไรที่ยากเย็น ยอมรับความเป็นจริง เปิดประโตมองโลกที่สดใส เปิดใจรับสิ่งที่มันต้องเป็น ชีวิตไม่มีอะไรที่ยากเย็น ยอมรับความเป็นจริง มองไปที่ฝันบนฟ้าไกล มันมีอะไรข้างในนั้น ไม่มีใครรู้ไม่สนใจ ไม่เกี่ยวกับใครและใคร เธอเองเท่านั้นที่เข้าใจ อะไรที่ใจอยากไปค้น เส้นทางที่ยาวและกว้างใหญ่ ต้องผ่านมันไปเผชิญ วุ่นวายมากมายเบื่อแทบตาย จริงหรือที่ใจมันต้องการ ให้ลองมองลึก ๆ ข้างใน ทางออกมันมีที่ใจ ประตูเปิดกว้างโลกยิ่งใหญ่ ขึ้นอยู่ที่ใจของเธอ เปิดประโตมองโลกที่สดใส เปิดใจรับสิ่งที่มันต้องเป็น ชีวิตไม่มีอะไรที่ยากเย็น ยอมรับความเป็นจริง เปิดประโตมองโลกที่สดใส เปิดใจรับสิ่งที่มันต้องเป็น ชีวิตไม่มีอะไรที่ยากเย็น ยอมรับความเป็นจริง เปิดประโตมองโลกที่สดใส เปิดใจรับสิ่งที่มันต้องเป็น ชีวิตไม่มีอะไรที่ยากเย็น ยอมรับความเป็นจริง มองไปที่ฝันบนฟ้าไกล มันมีอะไรข้างในนั้น ไม่มีใครรู้ไม่สนใจ ไม่เกี่ยวกับใครและใคร เธอเองเท่านั้นที่เข้าใจ อะไรที่ใจอยากไปค้น เส้นทางที่ยาวและกว้างใหญ่ ต้องผ่านมันไปเผชิญ

ขยายกรอบเนื้อร้อง