เปิบข้าว คอร์ด - คาราวาน

จากแรงมาเป็นรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาว จากรวงเป็นเม็ดพราว ล้วนทุกข์ยากลำบากเข็ญ เหงื่อหยดสักกี่หยาด ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น ปูดโปนกี่เส้นเอ็น จึงแปรรวงมาเป็นกิน น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง และน้ำแรงอันหลั่งริน สายเลือดกูทั้งสิ้น ที่สูซดกำซาบฟัน
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง เปิบข้าว และเนื้อร้อง เปิบข้าว คาราวาน เนื้อร้อง::จากแรงมาเป็นรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาว จากรวงเป็นเม็ดพราว ล้วนทุกข์ยากลำบากเข็ญ เห... เนื้อเพลง เปิบข้าว, เปิบข้าว คาราวาน spotify 4sh mp3 joox, เปิบข้าว คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เปิบข้าว ของ คาราวาน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:AmC  Em  AmDC  Em  Am(3 Times)เปิบAmข้าวทุกคราวคำ  จงสูCจำเEmป็นอาAmจิณ
เหงื่อกูที่สูDกิน จึงก่อCเกิดEmมาเป็นAmคน ข้าวAmนี้น่ะมีรส
ให้ชนCชิมEmทุกชั้นAmชน เบื้องหลังซิทุกข์Dทน
และขมCขื่นจEmนเขียวAmคาว----------* จากAmแรงมาเป็นรวง ระยะCทางEmนั้นเหยียดAmยาว
จากรวงเป็นเม็ดพDราว ล้วนทุกข์CยากลำEmบากเข็Am
เหงื่อAmหยดสักกี่หยาด ทุกหยดหCยาดEmล้วนยาAmกเย็น-
ปูดโปนกี่เส้นเDอ็น จึงแปรCรวงมาEmเป็นกินAm
น้ำเAmหงื่อที่เรื่อแดง และน้ำแCรงอัEmนหลั่งAmริน
Amายเลือดกูทั้งDสิ้น ที่สูซCดกำซEmาบฟัAmInstru:AmC Em AmDC Em Am(3 Times)( ซ้ำ * )
คอร์ดเริ่มต้น
  • AmChord key_a
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เปิบข้าว - คาราวาน

ศิลปิน คาราวาน | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เปิบข้าวทุกคราวคำ จงสูจำเป็นอาจิณ
เหงื่อกูที่สูกิน จึงก่อเกิดมาเป็นคน ข้าวนี้น่ะมีรส
ให้ชนชิมทุกชั้นชน เบื้องหลังซิทุกข์ทน
และขมขื่นจนเขียวคาว----------* จากแรงมาเป็นรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาว 
จากรวงเป็นเม็ดพราว ล้วนทุกข์ยากลำบากเข็ญ
เหงื่อหยดสักกี่หยาด ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น
ปูดโปนกี่เส้นเอ็น จึงแปรรวงมาเป็นกิน
น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง และน้ำแรงอันหลั่งริน
สายเลือดกูทั้งสิ้น ที่สูซดกำซาบฟัน
 
(ซ้ำ *)