เป็นประจำ (Shark Week) คอร์ด – THE PARKINSON

Baby... Alright... คงต้องยอมเธอวันนี้ ฉันไม่เป็นไร Baby... Alright... ขอแค่มีเธอ ขอแค่มีเธอ Baby... เธอจะเป็นอย่างไรก็อภัยให้เธอได้ทั้งนั้น Baby... พร้อมฉันพร้อมจะยอม เพื...
คอร์ดเพลง เป็นประจำ (Shark Week) และ เนื้อร้อง เป็นประจำ (Shark Week) ของ THE PARKINSON ::Baby... Alright... คงต้องยอมเธอวันนี้ ฉันไม่เป็นไร Baby... Alright... ขอแค่มีเธอ...
คอร์ดและเนื้อร้อง เป็นประจำ (Shark Week) ของ THE PARKINSON
Intro:Amaj7 G#m7G#m7 F#m7Amaj7 G#m7G#m7 B(2 Times)Amaj7Baby... เG#m7ธอช่างไม่C#m7สดใส เรื่องดีAmaj7 ๆ เธอก็ทำใG#m7ห้ร้าย C#m7 Amaj7Baby... ฉัG#m7นเฝ้าถาC#m7มตัวเอง ว่าAmaj7สิ่งใดทำเธอวุ่G#m7นวาย C#m7 Woh... BWoh... ทำดีเท่าไร เธอไม่แคร์ทั้งนั้น Woh... C#mWoh... ฉันทำได้เพียงน่ารำคาญเท่านั้น Woh... BWoh... ที่ดูไม่เหมือนเธอในทุกวัน คงเป็นF#mเพราะวันG#mเวลาได้เปลี่ยนหAมุน F#/Bbผ่านมาอีกคBรั้ง C# *Amaj7 Baby...G#m7 AlF#m7right... Amaj7คงต้องยอมเธอวันG#m7นี้ ฉันไม่เป็นBไร Amaj7Baby... G#m7 AlrF#m7ight... Amaj7ขอแค่มีเG#m7ธอ ขอแค่Bมีเธอ Amaj7Baby... เG#m7ธอจะเป็นC#m7อย่างไร ก็Amaj7อภัยให้เธอได้G#m7ทั้งนั้น C#m7 Amaj7Baby... พG#m7ร้อมฉันพร้C#m7อมจะยอม เพื่Amaj7อให้เรานั้นยังG#m7รักกัน C#m7 Woh.. WBoh.. คงเป็นแค่เพียงบางอารมณ์เท่านั้น Woh..C#m Woh.. รู้ดีเป็นเพียงไม่กี่วันเท่านั้น Woh... WBoh... ก็รู้ไม่นานมันคงพ้นผ่าน คงไF#mด้เห็น เธอคG#mนเดิม ที่อ่อนหAวาน F#/Bb อย่างในวัBนนั้นC# ( ซ้ำ *, * )Dmaj7ในดี ๆ เธอช่างC#mแสนอบอุ่นCmaj7 รับรู้ว่าเธอคือGmaj7ทุกอย่าง D7ดีใจที่ได้เธอมC#7าร่วมทาง เรื่องCmaj7แค่นั้น Bฉันนั้นไม่เป็นไร Instru:Amaj7 G#m7G#m7 F#m7Amaj7 G#m7G#m7 BAmaj7 G#m7G#m7 F#m7F#m G#mA F#/BbB C#( ซ้ำ *, *, * )
 • Amaj7
 • C#m7 or Db
 • B
 • C#m or Db
 • F#m or Gb
 • A
 • C# or Db
 • F#m7 or Gb
 • Dmaj7
 • Cmaj7
 • Gmaj7
 • D7
 • C#7 or Db
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เป็นประจำ (Shark Week) - THE PARKINSON

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : นิภัทร์ กำจรปรีชา | เรียบเรียง : The Parkinson
Baby... เธอช่างไม่สดใส เรื่องดี ๆ เธอก็ทำให้ร้าย 
Baby... ฉันเฝ้าถามตัวเอง 
ว่าสิ่งใดทำเธอวุ่นวาย ----------Woh... Woh... ทำดีเท่าไร เธอไม่แคร์ทั้งนั้น
Woh... Woh... ฉันทำได้เพียงน่ารำคาญเท่านั้น
Woh... Woh... ที่ดูไม่เหมือนเธอในทุกวัน
คงเป็นเพราะวันเวลาได้เปลี่ยนหมุน ผ่านมาอีกครั้ง ----------* Baby... Alright... 
คงต้องยอมเธอวันนี้ ฉันไม่เป็นไร 
Baby... Alright... 
ขอแค่มีเธอ ขอแค่มีเธอ----------Baby... เธอจะเป็นอย่างไร ก็อภัยให้เธอได้ทั้งนั้น 
Baby... พร้อมฉันพร้อมจะยอม 
เพื่อให้เรานั้นยังรักกัน ----------Woh.. Woh.. คงเป็นแค่เพียงบางอารมณ์เท่านั้น
Woh.. Woh.. รู้ดีเป็นเพียงไม่กี่วันเท่านั้น
Woh... Woh... ก็รู้ไม่นานมันคงพ้นผ่าน
คงได้เห็น เธอคนเดิม ที่อ่อนหวาน อย่างในวันนั้น 
(ซ้ำ *, *)
ในดี ๆ เธอช่างแสนอบอุ่น รับรู้ว่าเธอคือทุกอย่าง
ดีใจที่ได้เธอมาร่วมทาง เรื่องแค่นั้น ฉันนั้นไม่เป็นไร
(ซ้ำ *, *, *)