เพราะเธอคือประเทศไทย คอร์ด – พงศธร พอจิต

ชีวิตที่เกิดมา เธอคือสิ่งที่ยึดมั่นทั้งรักทั้งผูกพัน ยิ่งสิ่งใดเพราะเธอนั้นคือ ประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใคร มาทำลายชีวิตไม่จีรัง แต่แผ่นดินต้องยั่งยืนอยากเห็นเธอฟื้นคืน และสดใสถ้าตัวฉันเองยังหายใจจะยากเย็น...
คอร์ดเพลง เพราะเธอคือประเทศไทย และ เนื้อร้อง เพราะเธอคือประเทศไทย ของ พงศธร พอจิต ::ชีวิตที่เกิดมา เธอคือสิ่งที่ยึดมั่นทั้งรักทั้งผูกพัน ยิ่งสิ่งใดเพราะเธอนั้นคือ ป...

เนื้อเพลง : เพราะเธอคือประเทศไทย - พงศธร พอจิต

ศิลปิน: พงศธร พอจิต | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ชีวิตที่เกิดมา เธอคือสิ่งที่ยึดมั่นทั้งรักทั้งผูกพัน ยิ่งสิ่งใดเพราะเธอนั้นคือ ประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใคร มาทำลายชีวิตไม่จีรัง แต่แผ่นดินต้องยั่งยืนอยากเห็นเธอฟื้นคืน และสดใสถ้าตัวฉันเองยังหายใจจะยากเย็นแค่ไหน ก็ไม่ท้อแต่มีเพียงสองมือ กับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือ ต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกล เพื่อประเทศไทยของทุกคนชีวิตไม่จีรัง แต่แผ่นดินต้องยั่งยืนอยากเห็นเธอฟื้นคืน และสดใสถ้าตัวฉันเองยังหายใจจะยากเย็นแค่ไหน ก็ไม่ท้อแต่มีเพียงสองมือ กับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือ ต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกล เพื่อประเทศไทยของทุกคนฉันมีเพียงสองมือ กับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือ ต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกล เพื่อประเทศไทยของทุกคนมีเพียงสองมือ กับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือ ต่อเติมลมหายใจก้าวสู้ความหวังอันยิ่งใหญ่ จะคืนความสุขใจให้ทุกคน

ขยายกรอบเนื้อร้อง