คอร์ดเพลง เพลงนี้ให้เธอ – pixel

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords width transpose key

เลื่อนกระดึ๊บ ๆ
Intro:GGmaj7BmBmAmAmEbmaj7Dสิ่งที่เธอGทำมานาน เธอทำให้Bmฉันคนนี้เข้าใจ 
ว่าAmรักจริง ๆ เป็นอย่างไร และรักเธอมีให้เพียงไหน ฉันDรู้ดี

* ก็เลยอยากBmหลุดซักคำ จะEพูดบางคำ ผ่านเAmพลงนี้D 
เธอก็รู้มัBmนคงไม่บ่อย  E  ที่อย่างฉัน จะยอมAmพูดคำ
บางคำ ให้ฟัง อย่างคำDนี้

** รักเธอเGสมอ อยากให้Gmaj7เธอรู้ไว้  ว่าBmทั้งหัวใจ
ฉันมีแต่เธAmออยู่  รักเพียงแต่เธBmอไม่เปลี่ยน
ให้พรุ่งนี้Cจะเป็นอย่างDไร  เหมือนเดิมเGสมอ 
ไม่ว่าตGmaj7อนไหน ๆ ถึงแBmม้ฉันดู B7 เหมือนคนที่ไม่ค่อย
แEmสดงออกมา  แDต่รู้อยู่นะ เCป็นเพราะว่าเธอ 
เป็นเพราะมีเธอ  Dทำให้ฉันยืน อยู่ไ(G)หวขอบคุณที่Gดีมานาน  ขอบคุณที่Bmทำให้ฉันเข้าใจ 
ว่าAmโลกเรายังมีส่วนดี ใต้ฟ้ามัว ๆ ยังมีรัก ที่สDวยงาม
( ซ้ำ * )Instru:CBmAmGCBmAmD( ซ้ำ ** )Outro:CBmAmGCBmAmDGmaj7

เนื้อร้อง: เพลงนี้ให้เธอ - pixel

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง
รักเธอเสมอ อยากให้เธอรู้ไว้ ว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธออยู่ รักเพียงแต่เธอไม่เปลี่ยน ให้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร เหมือนเดิมเสมอ ไม่ว่าตอนไหน ๆ ถึงแม้ฉันดู เหมือนคนที่ไม่ค่อย แสดงออกมา แต่รู้อยู่นะ เป็นเพราะว่าเธอ เป็นเพราะมีเธอ ทำให้ฉันยืน อยู่ไหว