เพลงนี้ให้เธอ คอร์ด – pixel

รักเธอเสมอ อยากให้เธอรู้ไว้ ว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธออยู่ รักเพียงแต่เธอไม่เปลี่ยน ให้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร เหมือนเดิมเสมอ ไม่ว่าตอนไหน ๆ ถึงแม้ฉันดู เหมือนคนที่ไม่ค่อย แส...
คอร์ดเพลง เพลงนี้ให้เธอ และ เนื้อร้อง เพลงนี้ให้เธอ ของ pixel ::รักเธอเสมอ อยากให้เธอรู้ไว้ ว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธออยู่ รักเพียงแต่เธอไม่เปลี่ย...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เพลงนี้ให้เธอ ของ pixel
Intro:GGmaj7BmBmAmAmEbmaj7Dสิ่งที่เธอGทำมานาน เธอทำให้Bmฉันคนนี้เข้าใจ ว่าAmรักจริง ๆ เป็นอย่างไร และรักเธอมีให้เพียงไหน ฉันDรู้ดี * ก็เลยอยากBmหลุดซักคำ จะEพูดบางคำ ผ่านเAmพลงนี้D เธอก็รู้มัBmนคงไม่บ่อย E ที่อย่างฉัน จะยอมAmพูดคำ บางคำ ให้ฟัง อย่างคำDนี้ ** รักเธอเGสมอ อยากให้Gmaj7เธอรู้ไว้ ว่าBmทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธAmออยู่ รักเพียงแต่เธBmอไม่เปลี่ยน ให้พรุ่งนี้Cจะเป็นอย่างDไร เหมือนเดิมเGสมอ ไม่ว่าตGmaj7อนไหน ๆ ถึงแBmม้ฉันดู B7 เหมือนคนที่ไม่ค่อย แEmสดงออกมา แDต่รู้อยู่นะ เCป็นเพราะว่าเธอ เป็นเพราะมีเธอ Dทำให้ฉันยืน อยู่ไ(G)หวขอบคุณที่Gดีมานาน ขอบคุณที่Bmทำให้ฉันเข้าใจ ว่าAmโลกเรายังมีส่วนดี ใต้ฟ้ามัว ๆ ยังมีรัก ที่สDวยงาม ( ซ้ำ * )Instru:CBmAmGCBmAmD( ซ้ำ ** )Outro:CBmAmGCBmAmDGmaj7
  • G
  • Bm
  • Am
  • D
  • E
  • Gmaj7
  • C
  • B7
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เพลงนี้ให้เธอ - pixel

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
สิ่งที่เธอทำมานาน เธอทำให้ฉันคนนี้เข้าใจ ว่ารักจริง ๆ 
เป็นอย่างไร และรักเธอมีให้เพียงไหน ฉันรู้ดี----------* ก็เลยอยากหลุดซักคำ จะพูดบางคำ ผ่านเพลงนี้ 
เธอก็รู้มันคงไม่บ่อย ที่อย่างฉัน จะยอมพูดคำ
บางคำ ให้ฟัง อย่างคำนี้----------** รักเธอเสมอ อยากให้เธอรู้ไว้ ว่าทั้งหัวใจ
ฉันมีแต่เธออยู่ รักเพียงแต่เธอไม่เปลี่ยน
ให้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร เหมือนเดิมเสมอ 
ไม่ว่าตอนไหน ๆ ถึงแม้ฉันดู เหมือนคนที่ไม่ค่อย
แสดงออกมา แต่รู้อยู่นะ เป็นเพราะว่าเธอ 
เป็นเพราะมีเธอ ทำให้ฉันยืน อยู่ไหว----------ขอบคุณที่ดีมานาน ขอบคุณที่ทำให้ฉันเข้าใจ 
ว่าโลกเรายังมีส่วนดี ใต้ฟ้ามัว ๆ ยังมีรัก ที่สวยงาม
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ **)