คอร์ดเพลง เพลงฝนโปรย

คอร์ดเพลง เพลงฝนโปรย - BaroqueSway
เพลงฝนโปรย - BaroqueSway - Chordsmelody.com

เนื้อร้อง เพลงฝนโปรย - BaroqueSway

เรื่องราวที่เคยผ่านมา ถ้อยคําที่เลยผ่านไป  ติดอยู่ในสายฝนพรํา ร่วงหล่นในจิตใจ เช้าพลันลืมตาตื่นมา เมฆฝนโปรยปรายอย่างเลวร้าย  คล้ายสายฝนโปรยกระหนํ่า กลืนความทรงจํากลับเลือนหายไป เพียงบทเพลงที่ร้อยบรรเลง กับหมื่นเพลงแห่งท่วงทํานอง ที่สอดคล้องกับสายละออง โปรดจงบรรเลงบทเพลงสองเรา อีกครั้ง… ขอเวลาให้เราได้ผูกพัน  มีแต่เธออยู่ข้างเคียงกัน เราห่างไกลในวันที่ล่วงเลย อีกครั้ง… แม้เวลาล่วงเลยเกินผูกพัน  เพียงบทเพลงนี้ดัง จะมีแต่เธอในคืนที่ฝนโปรย ...อีกครั้ง แม้เวลา กี่ครั้ง ที่ฝนโปรยมา อีกครั้งนึง อีกครั้งนึง  โปรดจงบรรเลงบทเพลงแห่งสองเรา …อีกครั้ง