เพลงสุดท้าย คอร์ด – Tattoo Colour

ฝากเป็นเพลงสุดท้าย ที่เราจะได้พบเจอกัน เพลงเดียวเท่านั้น อยากให้เธอเป็นคนเก็บไว้ ทุกความทรงจำ ผ่านมาจนนาทีสุดท้าย ก่อนหมดเวลาที่เราต้องร้างไกล...
คอร์ดเพลง เพลงสุดท้าย และ เนื้อร้อง เพลงสุดท้าย ของ Tattoo Colour ::ฝากเป็นเพลงสุดท้าย ที่เราจะได้พบเจอกัน เพลงเดียวเท่านั้น อยากให้เธอเป็นคนเก็บไว้...
คอร์ดเพลง เพลงสุดท้าย และ เนื้อร้อง เพลงสุดท้าย ของ Tattoo Colour ::ฝากเป็นเพลงสุดท้าย ที่เราจะได้พบเจอกัน เพลงเดียวเท่านั้น อยากให้เธอเป็นคนเก็บไว้...
Intro:Dmaj7C#m7Bm7Amaj7(2 Times)Dmaj7แสงอาทิตย์ที่ร้องแรง C#m7บ่ายวันนึงที่ร้อนแรง Bm7ถึงยามเย็นก็ยังจางAmaj7หาย Dmaj7จันทร์เต็มดวงที่สวยงาม C#m7 แต่ในคืนที่ข้างแรม Bm7แสงดวงจันทร์ก็ลบเลืAmaj7อนไป Dmaj7วันที่เราได้รู้จัก C#m7 วันที่เราได้พบกัน Bm7ฉันและเธอ สุขใจแAmaj7ค่ไหน Dmaj7ในวันนึงที่ต้องลา C#m7อาจจะมีคราบน้ำตา Bm7 รักจะยังไม่ลบเลือนAmaj7ไป F#m* จะมีถ้อยคำบอEm7กลา ภาษาใAด ๆ ที่จะDmaj7แทนด้วย ความรู้สึก เรื่องในFใจที่ฉันอยากจะฝC#m7ากไว้ ต้องF#บอกลาผ่านเพลBm7งนี้แทนความในใจจากE9ฉัน ** ( ฝากเป็นเพลงสุBm7ดท้าย E9) ที่เราจะAmaj7ได้พบเจF#7อกัน เพลงเดียวเBm7ท่านั้นE9 อยากให้เธอเป็Amaj7นคนเก็บF#7ไว้ ทุกความทBm7รงจำ E9 ผ่านมาจนนAmaj7าทีสุดท้F#7าย ก่อนหBm7มดเวลาที่E9เราต้องAmaj7ร้างไกลInstru.:Dmaj7C#m7Bm7Amaj7(2 Times)Dmaj7นาฬิกาที่หมุนเวียน C#m7ใจคนเราที่แปรเปลี่ยน Bm7เรื่องดี ๆ จะยังเก็บAmaj7ไว้ Dmaj7แสงอาทิตย์ที่สวยงาม C#m7ผ่านราตรีที่ยาวนาน Bm7ถึงเวลาจะพบกันใAmaj7หม่ ( ซ้ำ *, ** ) Instru:A(7 Times)E9จะร้องให้เธอเป็นเพลงสุดท้าย ( ซ้ำ ** , ** ) Outro:Bm7 E9Amaj7 F#7(Fade Out)
อัลบั้ม: ชุดที่ 8 จงเพราะ