คอร์ดเพลง เพลง สดุดีมหาราชา – เพลง สดุดีมหาราชา

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง เพลง สดุดีมหาราชา ของ เพลง สดุดีมหาราชา ::ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล มิ่งขวัญ ปวงชน ประชาชาติไทย มหาราช ขัตติยะ ภูวไนย ดุจร...

เนื้อร้อง: เพลง สดุดีมหาราชา - เพลง สดุดีมหาราชา

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล มิ่งขวัญ ปวงชน ประชาชาติไทย มหาราช ขัตติยะ ภูวไนย ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี คู่บุญ บารมี จักรีเกริกฟ้า องค์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี ...อ่า องค์พระสยม บรมราชันย์ขวัญหล้า เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี ผองข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชุลี สดุดี มหาราชา สดุดี มหาราชินี ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล มิ่งขวัญ ปวงชน ประชาชาติไทย มหาราช ขัตติยะ ภูวไนย ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี คู่บุญบารมี จักรี เกริกฟ้า องค์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี ...อ่า องค์พระสยม บรมราชันย์ขวัญหล้า เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี ผองข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชุลี สดุดี มหาราชา สดุดี มหาราชินี.
ขยายกรอบเนื้อร้อง