เพียงลมพัดผ่าน คอร์ด – คาราวาน

ฝนตั้งเค้ามา... เหมือนหยดน้ำตาใกล้รินไหล ฝนเอย..ฝนใด... พรมไม้ใบให้ฉันที ร้อนรุมอกใจ... ลุกเป็นไฟแล้วโลกใบนี้ ฝนเอยแสนดี... ตั้งเค้ามาแล้ว อย่าหนีไป...
คอร์ดเพลง เพียงลมพัดผ่าน และ เนื้อร้อง เพียงลมพัดผ่าน ของ คาราวาน ::ฝนตั้งเค้ามา... เหมือนหยดน้ำตาใกล้รินไหล ฝนเอย..ฝนใด... พรมไม้ใบให้ฉันที ร้อนรุม...
คอร์ดและเนื้อร้อง เพียงลมพัดผ่าน ของ คาราวาน
Intro:CAmCสายลมบCาง ๆ บอกทิศEmทาง ฉันไAmด้ไหม ทิศทางEmที่ไป ของหัAmวใจ ฉันและGเธอ สายลมเจ้าAmเอย... ผ่านมาแล้วCเลย อยู่เAmสมอ เหมือนใครเล่าDmเออ... ผ่านฉันGไป ดั่งสาCยลม ฝนตั้งเค้าCมา... เหมือนหยดEmน้ำตา ใกล้รินAmไหล ฝนเอย... ฝEmนใด... พรมไม้Amใบ ให้ฉัGนที ร้อนรุมอกAmใจ... ลุกเป็นไCฟแล้วโลกAmใบนี้ ฝนเอยแDmสนดี... ตั้งเค้าGมา แล้วอย่าหCนีไปC7 Instru.:FGAmGCแม้เราห่าCงกัน... แต่ความสัมGพันธ์ มั่นอยู่เAmสมอ เสียงเพลงลEmะเมอ... หAmวังดี ยังมีต่อGกัน น้ำเอย... น้ำAmใจ... แม้ยังไม่ไCร้... ขออย่าลืAmมฉัน คืนนี้ไร้Dmจันทร์... เหมือนGฉัน ไร้Cเธอ Cmaj7
  • C
  • Em
  • Am
  • G
  • Dm
  • C7
  • Cmaj7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เพียงลมพัดผ่าน - คาราวาน

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : สุรชัย จันทิมาธร
สายลมบาง ๆ บอกทิศทาง ฉันได้ไหม
ทิศทางที่ไป ของหัวใจ ฉันและเธอ
สายลมเจ้าเอย... ผ่านมาแล้วเลย
อยู่เสมอ เหมือนใครเล่าเออ... ผ่านฉันไป ดั่งสายลม----------ฝนตั้งเค้ามา... เหมือนหยดน้ำตา ใกล้รินไหล
ฝนเอย... ฝนใด... พรมไม้ใบ ให้ฉันที
ร้อนรุมอกใจ... ลุกเป็นไฟแล้วโลกใบนี้
ฝนเอยแสนดี... ตั้งเค้ามา แล้วอย่าหนีไป ----------แม้เราห่างกัน... แต่ความสัมพันธ์ มั่นอยู่เสมอ
เสียงเพลงละเมอ... หวังดี ยังมีต่อกัน
น้ำเอย... น้ำใจ... แม้ยังไม่ไร้... ขออย่าลืมฉัน
คืนนี้ไร้จันทร์... เหมือนฉัน ไร้เธอ