เพียงแต่วันนั้น คอร์ด – แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์

วัน... นั้น เพียงแต่วันนั้น บอกเขาไปเหมือนใจ วันนี้เรา คงไม่อยู่เดียว... ดาย เดียวดาย ต้องเสียใจ ใครเล่าทำ...
คอร์ดเพลง เพียงแต่วันนั้น และ เนื้อร้อง เพียงแต่วันนั้น ของ แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ ::วัน... นั้น เพียงแต่วันนั้น บอกเขาไปเหมือนใจ วันนี้เรา คงไม่อยู่เดียว... ดาย เดี...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เพียงแต่วันนั้น ของ แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์
Intro:A EA EA ED C#m(2 Times)F#m* ได้เพียงF#mพบ... E/G#กัน ดั่งAฝันวันC#mวาน พ้นวันDผ่าน เนิ่นEนานฝันAลอย ได้เพีF#mยงนึก...E/G#กลัว มัวAคิดมัวC#mคอย ฝันเคยDใกล้นั้นEจึงไกลAกัน ** Dวัน... Eนั้น เพียงแF#mต่วันนั้น บDอกเขาEไปเหมืF#mอนใจ บอกF#mว่ารัก... E/G#นี้ Aมีไว้เC#mพียงไร เขาคงDอยู่รู้EใจเราAจริง Instru.:A EA EA ED C#mF#mได้เพีF#mยงฝัน...E/G# ไป ไม่คิAดลอC#mงทำ ทั้งที่DเคยฝัEนมาเหมือAนใจ กลับไม่F#mคว้า... E/G#มัน ให้Aรู้กันC#mไป ทิ้งโอDกาสฝันEจึงไกลเAกินDวัน...E นั้น เพียงF#mแต่วันนั้น DบอกเขาEไปเหมืF#mอนใจ Gวันนี้E/G#เรา คงไม่Aอยู่เC#ดียว...D ดาย (เดียวดาย) ต้องเสีEยใจ ใครเF#mล่าทำ เพราะเพียDงเรา (เพราะเพียงเรา) ปล่อยรักEไป ไม่เF#mอ่ยคำ Instru:G E/G#A C#D( ซ้ำ *, ** )Outro:A EA EA ED C#m
  • F#m or Gb
  • E/G# (Slash)
  • A
  • C#m or Db
  • D
  • E
  • G
  • C# or Db
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เพียงแต่วันนั้น - แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* ได้เพียงพบ... กัน ดั่งฝันวันวาน
พ้นวันผ่าน เนิ่นนานฝันลอย
ได้เพียงนึก...กลัว มัวคิดมัวคอย 
ฝันเคยใกล้นั้นจึงไกลกัน----------** วัน... นั้น เพียงแต่วันนั้น บอกเขาไปเหมือนใจ
บอกว่ารัก... นี้ 
 มีไว้เพียงไร เขาคงอยู่รู้ใจเราจริง ----------ได้เพียงฝัน... ไป ไม่คิดลองทำ 
ทั้งที่เคยฝันมาเหมือนใจ
กลับไม่คว้า... มัน 
ให้รู้กันไป ทิ้งโอกาสฝันจึงไกลเกินวัน... นั้น เพียงแต่วันนั้น บอกเขาไปเหมือนใจ 
วันนี้เรา คงไม่อยู่เดียว... ดาย (เดียวดาย)
ต้องเสียใจ ใครเล่าทำ
เพราะเพียงเรา (เพราะเพียงเรา) ปล่อยรักไป ไม่เอ่ยคำ
(ซ้ำ *, **)