เพื่อดาว คอร์ด – เดช อิสระ อาร์สยาม

ขอดาว นั้นเก็บใจ เก็บเอาหัวใจอย่าไปโยนทิ้ง จากใจคนรักจริงไม่เคยมีหญิงใดมาเกี่ยวพัน ขอดาวให้สัญญาว่าที่ผ่านมาเราจะรักกัน ตราบสัญญาถึงสายัญ ความผูกพันคงไม่เลือนหาย...
คอร์ดเพลง เพื่อดาว และ เนื้อร้อง เพื่อดาว ของ เดช อิสระ อาร์สยาม ::ขอดาว นั้นเก็บใจ เก็บเอาหัวใจอย่าไปโยนทิ้ง จากใจคนรักจริงไม่เคยมีหญิงใดมาเกี่ยวพ...
คอร์ดและเนื้อร้อง เพื่อดาว ของ เดช อิสระ อาร์สยาม
Intro:GEmAmDGเวลาที่ผ่านไป เริ่มสู่Cวัยแห่งการศึGกษา ควาEmมรักเริ่มเข้Amามา เมื่อเจอกานDดาสาวสวยมากGมาย Gความรักที่สุขสม ไม่มีทุกข์ตCรมไม่มีขัดGใจ อยากจะEmสร้างความAmรักไว้ กับสาวหน้าDใสจากใจคนGจร Instru:C DGน้องGสาวสวยคนนี้ วัยสิบหกCปี ชื่อดาวบังGอร ขอEmความรักอาAmทร เก็บใจคนDจรไว้นอนหลับGฝัน พี่Gรักน้องคนดี ไม่เคยจCะมีคิดจะเปลี่ยนGผัน หวังEmไว้ว่าสักAmวัน ในใจที่Dฝันคงจะเป็นGจริง * ขอCดาว นั้นเก็บใจ เก็บเอาหัวDใจอย่าไปโยนGทิ้ง จากCใจคนรักจริง ไม่เคยมีDหญิงใดมาเกี่ยวGพัน ขอCดาวให้สัญญา ว่าที่ผ่านGมาเราจะรักกัน ตราบสัญAmญาถึงสายัญ ความผูกDพันคงไม่เลือนGหาย Instru.:C DG** น้องGดาวเจ้ารู้ไหม พี่คิดยัCงไง รู้ไหมกับGดาว ไม่ใช่Emเพียงแค่น้Amองสาว หรือเป็นพี่Dบาวที่ดาวเข้Gาใจ พี่อGยากเป็นคู่ครอง พี่อยากมีCน้องเคียงชิดใGกล้ พี่จEmะรักตลอAmดไป แม้จะมีDใครมาคอยจีบGดาว(D) Instru:CGAmG G7( ซ้ำ *, ** )ขอAmใจของพี่บาวไปอยู่กับDดาว สมความฝัGนใฝ่
  • G
  • C
  • Em
  • Am
  • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เพื่อดาว - เดช อิสระ อาร์สยาม

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เวลาที่ผ่านไป เริ่มสู่วัยแห่งการศึกษา
ความรักเริ่มเข้ามา เมื่อเจอกานดาสาวสวยมากมาย
ความรักที่สุขสม ไม่มีทุกข์ตรมไม่มีขัดใจ
อยากจะสร้างความรักไว้ กับสาวหน้าใสจากใจคนจร
น้องสาวสวยคนนี้ วัยสิบหกปี ชื่อดาวบังอร
ขอความรักอาทร เก็บใจคนจรไว้นอนหลับฝัน
พี่รักน้องคนดี ไม่เคยจะมีคิดจะเปลี่ยนผัน
หวังไว้ว่าสักวัน ในใจที่ฝันคงจะเป็นจริง----------* ขอดาว นั้นเก็บใจ เก็บเอาหัวใจอย่าไปโยนทิ้ง
จากใจคนรักจริง ไม่เคยมีหญิงใดมาเกี่ยวพัน
ขอดาวให้สัญญา ว่าที่ผ่านมาเราจะรักกัน
ตราบสัญญาถึงสายัญ ความผูกพันคงไม่เลือนหาย ----------** น้องดาวเจ้ารู้ไหม พี่คิดยังไง รู้ไหมกับดาว
ไม่ใช่เพียงแค่น้องสาว หรือเป็นพี่บาวที่ดาวเข้าใจ
พี่อยากเป็นคู่ครอง พี่อยากมีน้องเคียงชิดใกล้
พี่จะรักตลอดไป แม้จะมีใครมาคอยจีบดาว 
(ซ้ำ *, **)
ขอใจของพี่บาวไปอยู่กับดาว สมความฝันใฝ่