เพื่อนสนิท คอร์ด – Endorphine

เธอสบตา กลับหลบตา เธออยู่เรื่อยไป ห่างแค่เพียงเอื้อมมือ แต่มันคือแสนไกล ยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิท ยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไป ว่ารักเธอ...
คอร์ดเพลง เพื่อนสนิท และ เนื้อร้อง เพื่อนสนิท ของ Endorphine ::เธอสบตา กลับหลบตา เธออยู่เรื่อยไป ห่างแค่เพียงเอื้อมมือ แต่มันคือแสนไกล ยิ่งเธอเ...
คอร์ดและเนื้อร้อง เพื่อนสนิท ของ Endorphine
Intro:F C/EDm CBbCFเพื่อนคนนึง แอบC/Eรักเธอ... เก็บGmงำความลับCนั้น อยู่ภายFใน Fก็ไม่เคย เปิดเC/Eผยไป... ด้วยGmกลัวจะเสียใCจ จะเสียเธF*Bb ปิดบังอยู่ตั้งนาน C/Bbและมันอัดอั้นใจ Bb ยิ่งเราใกล้ชิดกัน ยิ่งGmหวั่นไหว เธAmอสบตา กลับBbหลบตา Bdimเธออยู่เรื่อยไC** ห่างแค่เพียงเอื้Fอมมือ แต่มันคือแC/Eสนไกล ยิ่งเธอเป็นเDmหมือนเพื่อนสนิท Cยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบBbอกไป C(ว่ารักเธอ) Fหากเป็นใคร ไม่C/Eใช่เธอ... สักGmวันอาจให้Cรู้ อาจบอกไFFแต่เป็นเธอ ที่C/Eคุ้นเคย... ก็Gmเลยต้องยับCยั้ง คอยชั่งFใจ ( ซ้ำ *, **, ** )Instru:FABbDsus4 DGm CFADm CBbC( ซ้ำ **, ** )Outro:Dm CGBb CF
คำร้อง : ภัคณะ สรุโฆษิต | ทำนอง/เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์

เนื้อร้อง: เพื่อนสนิท - Endorphine

เพื่อนคนนึง  แอบรักเธอ...
เก็บงำความลับนั้น  อยู่ภายใน
ก็ไม่เคย  เปิดเผยไป...
ด้วยกลัวจะเสียใจ  จะเสียเธอ  

* ปิดบังอยู่ตั้งนาน และมันอัดอั้นใจ ยิ่งเราใกล้ชิดกัน ยิ่งหวั่นไหว เธอสบตา กลับหลบตา เธออยู่เรื่อยไป

** ห่างแค่เพียงเอื้อมมือ แต่มันคือแสนไกล ยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิท ยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไป (ว่ารักเธอ)

หากเป็นใคร ไม่ใช่เธอ... สักวันอาจให้รู้ อาจบอกไป แต่เป็นเธอ ที่คุ้นเคย... ก็เลยต้องยับยั้ง คอยชั่งใจ ( ซ้ำ *, **, ** ) F( ซ้ำ **, ** )