เพื่อนไม่ทิ้งกัน คอร์ด – นรินทร ณ บางช้าง

เพื่อนไม่เคย ไม่เคยทิ้งกัน ไม่ว่าความฝัน นั้นจะไกล สักเท่าไร จะหกล้ม ซม ซาน เมื่อใด เพื่อนจะปลอบใจ. ไม่มีคน ที่จะ รู้ใจ ไม่มีใครรัก และตามใจ เหมือนเพื่อนเก่า จะทำไง ตาม ใ...
คอร์ดเพลง เพื่อนไม่ทิ้งกัน และ เนื้อร้อง เพื่อนไม่ทิ้งกัน ของ นรินทร ณ บางช้าง ::เพื่อนไม่เคย ไม่เคยทิ้งกัน ไม่ว่าความฝัน นั้นจะไกล สักเท่าไร จะหกล้ม ซม ซาน เมื่...
คอร์ดและเนื้อร้อง เพื่อนไม่ทิ้งกัน ของ นรินทร ณ บางช้าง
Intro:EmDEmD(2 Times)Emเราเคยเกลียดกัน เมื่อตอนเCราเป็นนักเรียน และยังเDคยมีเรื่องกันEmไว้ Emเราเคยโกรธกัน เมื่อเจอCกันในชั้นเรียน ไม่เDคยยอมฟังผู้Gใด ไม่เEmคยยอมให้กัน ชอบทะDเลาะ มีเรื่องกันทุEmกที D จะเป็นEmไงก็ช่างมัน แต่จะใDห้ยอมแพ้เป็นไม่Cมี D Emพอเราเติบโต กลับเปลี่ยนแCปลงความคิดเดิม และเราDลืมที่ทำกันEmไว้ Emทำความเข้าใจ ไม่ให้ใCครมาซ้ำเติม จูงDมือพากันก้าวGไป หนักEmใจเราช่วยกัน หากปัญDหามีอยู่เราไEmม่กลัวD หากว่าEmเราจะช่วยกัน ไม่มีDวันความหวังจะมืดCมัว D Em * เพื่อนไม่เAmคย ไม่เคยทิ้งDกัน ไม่ว่าความGฝัน นั้นจะไกล สักเท่าCไร จะหกAmล้มซมซานเมื่อDใด เพื่อนจะปลอEmบใจ ไม่มีAmคนที่จะรู้ใDจ ไม่มีใคGรรักและตามใจเหมือนเCพื่อนเก่า จะทำAmไงตามใจแต่Dเรา เพื่อนเรารักจGริง (เข้าใจ)Instru.:Am DG CAm DEmAm DG CAm DGEmจะมีกี่คน ที่จะเCคยมีเพื่อนดี และให้เDราทำตามความEmฝัน จะมีกี่คน ที่เต็มใCจจะร่วมทาง และเข้าDใจในความสำGคัญ ยิ่งEmที่ยิ่งผูกพัน เพื่อนเท่าDนั้นจะอยู่ กันเรื่อEmยไป D เพื่อนเป็นไEmงก็เป็นกัน กอดคอDกันเอาไว้จนวันCตายD Em ( ซ้ำ *, * )
  • Em
  • C
  • D
  • G
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เพื่อนไม่ทิ้งกัน - นรินทร ณ บางช้าง

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เราเคยเกลียดกัน เมื่อตอนเราเป็นนักเรียน
และยังเคยมีเรื่องกันไว้ เราเคยโกรธกัน
เมื่อเจอกันในชั้นเรียน ไม่เคยยอมฟังผู้ใด
ไม่เคยยอมให้กัน ชอบทะเลาะ มีเรื่องกันทุกที 
จะเป็นไงก็ช่างมัน แต่จะให้ยอมแพ้เป็นไม่มี ----------พอเราเติบโต กลับเปลี่ยนแปลงความคิดเดิม
และเราลืมที่ทำกันไว้ ทำความเข้าใจ
ไม่ให้ใครมาซ้ำเติม จูงมือพากันก้าวไป
หนักใจเราช่วยกัน หากปัญหามีอยู่เราไม่กลัว 
หากว่าเราจะช่วยกัน ไม่มีวันความหวังจะมืดมัว ----------* เพื่อนไม่เคย ไม่เคยทิ้งกัน ไม่ว่าความฝัน
นั้นจะไกล สักเท่าไร จะหกล้มซมซานเมื่อใด
เพื่อนจะปลอบใจ ไม่มีคนที่จะรู้ใจ 
ไม่มีใครรักและตามใจเหมือนเพื่อนเก่า
จะทำไงตามใจแต่เรา เพื่อนเรารักจริง (เข้าใจ)----------จะมีกี่คน ที่จะเคยมีเพื่อนดี
และให้เราทำตามความฝัน จะมีกี่คน
ที่เต็มใจจะร่วมทาง และเข้าใจในความสำคัญ
ยิ่งที่ยิ่งผูกพัน เพื่อนเท่านั้นจะอยู่ กันเรื่อยไป 
เพื่อนเป็นไงก็เป็นกัน กอดคอกันเอาไว้จนวันตาย 
(ซ้ำ *, *)