เพื่อมวลชน คอร์ด - จิ้น กรรมาชน

ถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภา จะนำทางความร่มเย็นเพื่อท้องนา หากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย จะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน ชีวา... ยอมพลีให้ มวลชน... ที่ทุกข์ทน ขอพลีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้ง
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง เพื่อมวลชน และเนื้อร้อง เพื่อมวลชน จิ้น กรรมาชน เนื้อร้อง::ถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภา จะนำทางความร่มเย็นเพื่อท้องนา หากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย จ... คอร์ด เพลง เพื่อมวลชน จิ้น กรรมาชน, เนื้อเพลง เพื่อมวลชน, เพื่อมวลชน จิ้น กรรมาชน spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เพื่อมวลชน ของ จิ้น กรรมาชน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:D F#mBm AD F#mBm B7Em DAD GDถ้าหากAฉัน เกิดเป็นDนก ที่โผF#mบิน 
BmติดปีกAบิน ไปให้ไDกล ไกลแสนF#mไกล Bm
จะB7ขอ เป็นEmนก พิราบDขาว
A เพื่อชี้นำ ชาวประชา สู่เสรี----------ถ้าหากฉัน เกิดเป็นเDมฆ บนนF#mภา
BmจะนำAพา ความร่มเDย็น เพื่อท้องF#mนา Bm
หาB7กฉัน เกิดเEmป็น เม็ดทรDาย
Aจะถมกายเป็นทาง เพื่อมDวลชGD ----------ชี... Dวา... ยF#mอม... พลี... ใBmห้ A มวล... ชDน... D7ที่ทุกข์Gทน
ขอพลีAตน ไม่ว่าจะตาDยกี่คDsus4รั้ง D ----------ถ้าหากAฉัน เกิดเป็นDนก ที่โผF#mบิน
BmติดปีกAบิน ไปให้ไDกล ไกลแสนF#mไกล Bm
จะB7ขอ เป็นEmนก พิราบDขาว
A เพื่อชี้นำ ชาวประชา สู่เสรี----------ถ้าหากฉัน เกิดเป็นเDมฆ บนนF#mภา
BmจะนำAพา ความร่มเDย็น เพื่อท้องF#mนา Bm
หากB7ฉัน เกิดเEmป็น เม็ดทรDาย
Aจะถมกายเป็นทาง เพื่อมDวลชGD
ชี... Dวา... ยF#mอม... พลีBm... ให้   A มวล... ชDน... D7ที่ทุกข์Gทน
ขอพลีAตน ไม่ว่าจะตาDยกี่คDsus4รั้ง D ----------ถ้าหากAฉัน เกิดเป็นDนก ที่โผF#mบิน
BmติดปีกAบิน ไปให้ไDกล ไกลแสนF#mไกล Bm
จะB7ขอ เป็นEmนก พิราบDขาว
A เพื่อชี้นำ ชาวประชา สู่เสรี----------ถ้าหากฉัน เกิดเป็นเDมฆ บนนF#mภา
BmจะนำAพา ความร่มเDย็น เพื่อท้องF#mนา Bm
หากB7ฉัน เกิดเEmป็น เม็ดทรDาย
Aจะถมกายเป็นทาง เพื่อมDวลชGD ----------ชี... Dวา... ยF#mอม... พลีBm... ให้ A มวล... ชDน... D7ที่ทุกข์Gทน
ขอพลีAตน ไม่ว่าจะตาDยกี่คDsus4รั้ง D
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • B7Chord key_b
 • BmChord key_b
 • DChord key_d
 • D7Chord key_d
 • Dsus4Chord key_d
 • EmChord key_e
 • F#mChord key_f_sharp
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เพื่อมวลชน - จิ้น กรรมาชน

คำร้อง : กุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ (จิ้น), นพพร ยศฐา | ทำนอง : กุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ | เรียบเรียง : จิรพรรณ อังศวานนท์
* ถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบิน
ติดปีกบินไปให้ไกล ไกลแสนไกล
จะขอเป็นนกพิราบขาว
เพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรี----------ถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภา
จะนำทางความร่มเย็นเพื่อท้องนา
หากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย
จะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน----------** ชีวา... ยอมพลีให้ มวลชน... ที่ทุกข์ทน
ขอพลีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้ง----------(ซ้ำ * ,** ,* ,**)