เมียด่า คอร์ด – คำมอด พรขุนเดช

โบราณกล่าว เขาก็เล่าอย่างถนัด หน้าหักจวักหวัด เขาเรียกว่าหน้าขี้ตระหนี่ มีเงินเขาก็นับกันว่าน้อง ถ้าใครมีทองเขาก็ นับกันว่าพี่ ดูแต่เกวียนก็ยังคู่กันกะล้อ มีไหมีหม้อก็ต้อ...
คอร์ดเพลง เมียด่า และ เนื้อร้อง เมียด่า ของ คำมอด พรขุนเดช ::โบราณกล่าว เขาก็เล่าอย่างถนัด หน้าหักจวักหวัด เขาเรียกว่าหน้าขี้ตระหนี่ มีเงินเข...
คอร์ดเพลง เมียด่า และ เนื้อร้อง เมียด่า ของ คำมอด พรขุนเดช ::โบราณกล่าว เขาก็เล่าอย่างถนัด หน้าหักจวักหวัด เขาเรียกว่าหน้าขี้ตระหนี่ มีเงินเข...
Intro:CmGmCmGmGmCmFGmGmCmGmCm(2 Times)GmGmGmGmลุกขึ้นแต่Gmเช้า ล่ะนั่งเฝ้ากองCmไฟ ไม่ได้ทำอะไร ล่ะนั่งหน้าดGmำปี๋ นั่งจมCmโอ๋เรียวแรงเหนื่อยอ่Gmอน จะหาเหล้าเอามาCmถอน ล่ะจักก๊งก็Gmไม่มี ไอ้ไCmก่ตีที่เองเลี้ยงมันเอGmาไว้ มันก็ดันจังไCmร ลงจากเล้ามาพGmอดี มาคุ้ยเCmขี่ย หาเหยื่อจิGmกกิน กระพือปีกแล้วก็Cmบิน วิ่งไปโน้นวิ่งไGmปนี่ บังเอิCmญเมียเขา ก็ตื่นขึ้นGmมา เขามายืนวาCmงท่า อย่างสง่ารGmาศี มายืนCmว่ายืนด่าไก่ชGmน เออมึงนี่ดีกว่าCmคน ไอ้ไก่ชนอัปGmรีย์ ตื่นขึ้นCmมายังรู้หาอยู่Gmกิน ไม่คือผีห่าไอ้หมาCmนิล ผีห่ากินกินตัวGmนี้ ดูมันว่Cmะมันนั่งหน้าโซ้Gmโม้ ดูมันช่างน่าโCmง่ ปานซอโซ่ล่าGmมตี ไอ้หมาCmเฒ่า ที่เองเลี้ยงมันเGmอาไว้ มันมานั่งผิงCmไฟ ล่ะใกล้กับเองอยู่พอGmดี ฟังเมีCmยข้ามายืนด่าข้ามหัGmว จักด่าหมาหรือด่าCmผัว ไม่รู้ตัวกันเลยGmนี้ จึงเอยวาCmจาว่าเมียจ๋าด่าGmใคร เมียก็สวนไอ้อย่าCmงไว ว่าด่าแกนะGmสิ ด่าCmแกเอออย่างนั้นกะแล้วGmไป ถ้าด่าข้าเมื่อไCmหร่ เป็นต้องได้เจGmอดี Instru.:GmCmGmCm(2 Times)GmGmGmGmโบราณกCmล่าว เขาก็เล่าอGmย่างถนัด หน้าหัCmกจวักหวัด เขาเGmรียกว่าหน้าขี้ตระหนี่ มีเCmงินเขาก็นับกันว่าGmน้อง ถ้าใครมีCmทองเขาก็ นับกันว่าGmพี่ ดูแต่เกCmวียนก็ยังคู่กันกะGmล้อ มีไหมีCmหม้อก็ต้องคู่ฝาลGmะมี มีเCmมียล่ะก็ต้องมีGmผัว ธรรมดามีCmชั่วมันก็ต้องมีGmดี เมียCmจ๋าแกอย่าด่าฉันหGmลาย สบว่าทีฉันCmตาย แกจะอยู่ไGmด้นิ แกจะCmได้ใครมาไว้เป็นGmผัว จะโตงเตง เหลือแต่Cmตัว พอปานถั่วค้าGmงปี จะเงียบCmจ้อยปานหอยGmในรู ไม่ได้ยินเข้Cmาหู คือวิทยุถ่านไม่Gmมี ตอนฉันCmอยู่ฉันก็สู้ม่อGmตาย แกอยากได้แนวCmไหน ฉันหาให้ทันGmที หิวCmปลาก็ยังหาหว่านGmแห หิวปอมหิวCmแย้เคยให้แกอGmดนิ ฉันเคยCmช่วยเมียป่วยเมียGmไข้ ตอนเมียอยู่Cmไฟ หลุมก็ขุดให้เมียGmขี้ ถึงเมีCmยด่าไม่ถือสาเมียGmดอก ด่าได้ก็ให้Cmหยอก หัวปีท้ายGmปี Outro:GmCmGmCm(2 Times)GmGmGmGm
คำร้อง : กำปั้น บ้านแท่น | ทำนอง : สวัสดิ์ สารคาม