เมียโทรตาม คอร์ด – เอก Boxer

เมียโทรรบแล้วหล่าว มานั่งกินเหล้าอยู่บ้านเพื่อน เมียโทรมาด่าเตือน เฟือนหมดแล้วสมองกู ในค่ำคืนนี้ ขอสักทีนะโฉมตรู นั่งบ้านเพื่อนเมียก็รู้ ไม่รู้อีด่าไซร ว่าอีไปห้องอาหารกะไม่ไป ไปหมอนวดก็ไม่ไป กินเหล้า...
คอร์ดเพลง เมียโทรตาม และ เนื้อร้อง เมียโทรตาม ของ เอก Boxer ::เมียโทรรบแล้วหล่าว มานั่งกินเหล้าอยู่บ้านเพื่อน เมียโทรมาด่าเตือน เฟือนหมดแล้วสม...

เนื้อเพลง : เมียโทรตาม - เอก Boxer

ศิลปิน: เอก Boxer | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

เมียโทรรบแล้วหล่าว มานั่งกินเหล้าอยู่บ้านเพื่อน เมียโทรมาด่าเตือน เฟือนหมดแล้วสมองกู ในค่ำคืนนี้ ขอสักทีนะโฉมตรู นั่งบ้านเพื่อนเมียก็รู้ ไม่รู้อีด่าไซร ว่าอีไปห้องอาหารกะไม่ไป ไปหมอนวดก็ไม่ไป กินเหล้าบ้านเพื่อนบาย ๆ ใจ โทรมาไซร โทรมาไซร หนักแรง เยสแหม่ เบี้ยก็ยังสามร้อยอยู่ในเป๋า เหล้ากะกินเหล้าเพื่อน สูยังโทรมาเควือน แว็ดแว่ รำคาญจริง แค่นี้ก่อนนะเมียจ๋า เดี๋ยวพี่หลบไปหา คงไม่นานนะ คงไม่ช้า เหล้ายังมีสามกลมเหลย อย่าด่าแรงนะเมียเอ๋ย เดี๋ยวกูเสยปลายคางให้เป็นลม ไหนอะเพื่อนของสม สมเข้าตะเดียว กูหลบบ้านหล่าว ว่าอีไปห้องอาหารกะไม่ไป ไปหมอนวดก็ไม่ไป กินเหล้าบ้านเพื่อนบาย ๆ ใจ โทรมาไซร โทรมาไซร หนักแรง เยสแหม่ เบี้ยก็ยังสามร้อยอยู่ในเป๋า เหล้ากะกินเหล้าเพื่อน สูยังโทรมาเควือน แว็ดแว่ รำคาญจริง แค่นี้ก่อนนะเมียจ๋า เดี๋ยวพี่หลบไปหา คงไม่นานนะ คงไม่ช้า เหล้ายังมีสามกลมเหลย อย่าด่าแรงนะเมียเอ๋ย เดี๋ยวกูเสยปลายคางให้เป็นลม ไหนอะเพื่อนของสม สมเข้าตะเดียว กูหลบบ้านหล่าว

ขยายกรอบเนื้อร้อง