เริ่มต้นใหม่ (Alive) คอร์ด – Wanyai Feat. พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ตราบใดที่สองขา ยังไม่หมดแรง ตราบใดที่ฉันนั้นยังมีลมหายใจ จะไม่ยอมแพ้แม้น้ำตารินไหล ฉันจะลุกยืนขึ้นใหม่ ก็แค่เริ่มต้นใหม่ บาดแผลที่มีนั้นยังคอยเตือน ให้รู้ว่าฉันยังหายใจ...
คอร์ดเพลง เริ่มต้นใหม่ (Alive) และ เนื้อร้อง เริ่มต้นใหม่ (Alive) ของ Wanyai Feat. พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ::ตราบใดที่สองขา ยังไม่หมดแรง ตราบใดที่ฉันนั้นยังมีลมหายใจ จะไม่ยอมแพ้แม้น้ำตารินไ...
คอร์ดและเนื้อร้อง เริ่มต้นใหม่ (Alive) ของ Wanyai Feat. พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
Intro:AmG/BFF(2 Times)Am บนทางเดินG/Bที่มันโดดเดี่ยว ที่เหลีFยวมองไปไม่เหลือใคร Am ไม่รู้ต้องเดินอีG/Bกไกลแค่ไหน ไม่รู้ต้องFเหนื่อยอีกเท่าไร Dm ล้มแล้วลุกขึ้Emนมาไม่รู้กี่คFรั้ง ต้องเจ็บอีกเท่าไร Dm และแม้ว่าวันEmนี้ฝันจะพังสFลาย แต่ฉันจะเดินต่อGไป * ตราบใดที่Fสองขา ยังไม่Cหมดแรง ตราบใดEที่ฉัน นั้นยังAmมีลมหาGยใจ จะไม่ยอมFแพ้แม้น้ำตารินไCหล ฉันจะลุกEยืนขึ้นใหม่Am (ก็แค่เGริ่มต้นใFหม่) Instru:AmG/BFFAm บาดแผลที่มีนั้นG/Bยังคอยเตือน ใFห้รู้ว่าฉันยังหายใจ Amและมีแค่ใจที่G/Bบอบและช้ำ คอยFย้ำให้ฉันต้องก้าวไปDm ล้มแล้วลุกขึ้Emนมาไม่รู้กี่คFรั้ง ต้องเจ็บอีกเท่าไร Dm และแม้ว่าวันEmนี้ฝันจะพังสFลาย แต่ฉันจะเดินต่อGไป ( ซ้ำ * )Instru:AmCFF(4 Times)AmCFF(2 Times)( ซ้ำ *, * )F C E Am ก็แค่เGริ่มต้นใFหม่ C E Am ก็แค่เGริ่มต้นใFหม่
  • Am
  • G/B (Slash)
  • F
  • Dm
  • Em
  • G
  • C
  • E
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เริ่มต้นใหม่ (Alive) - Wanyai Feat. พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : Wanyai | เรียบเรียง : Tin Napalai, Bhudinant Deeswasmongkol
บนทางเดินที่มันโดดเดี่ยว 
ที่เหลียวมองไปไม่เหลือใคร ไม่รู้ต้องเดินอีกไกลแค่ไหน 
ไม่รู้ต้องเหนื่อยอีกเท่าไร---------- ล้มแล้วลุกขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้ง ต้องเจ็บอีกเท่าไร
 และแม้ว่าวันนี้ฝันจะพังสลาย แต่ฉันจะเดินต่อไป----------* ตราบใดที่สองขา ยังไม่หมดแรง
ตราบใดที่ฉัน นั้นยังมีลมหายใจ
จะไม่ยอมแพ้แม้น้ำตารินไหล
ฉันจะลุกยืนขึ้นใหม่ (ก็แค่เริ่มต้นใหม่)
 บาดแผลที่มีนั้นยังคอยเตือน ให้รู้ว่าฉันยังหายใจ
และมีแค่ใจที่บอบและช้ำ คอยย้ำให้ฉันต้องก้าวไป---------- ล้มแล้วลุกขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้ง ต้องเจ็บอีกเท่าไร
 และแม้ว่าวันนี้ฝันจะพังสลาย แต่ฉันจะเดินต่อไป
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ *, *)
 ก็แค่เริ่มต้นใหม่ ก็แค่เริ่มต้นใหม่