คอร์ดเพลง เรียนไม่จบ – ปลื้ม

The Hook (ท่อนฮุค)

คิดซะว่าเราเรียนไม่จบ เรื่องรักตั้งเยอะตั้งแยะที่เราไม่เข้าใจ รู้ทั้งคู่ทนไปก็เหนื่อย เมื่อปลายทางมันซักเลือนลาง คิดซะว่าเราไปไม่ได้ หยุดซะ เมื่อรู้ซะแล้วว่าเดินไม่ถูกทาง...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง เรียนไม่จบ และ เนื้อร้อง เรียนไม่จบ ของ ปลื้ม ::คิดซะว่าเราเรียนไม่จบ เรื่องรักตั้งเยอะตั้งแยะที่เราไม่เข้าใจ รู้ทั้งคู่ทนไปก็เห...
คอร์ดเพลง เรียนไม่จบ และ เนื้อร้อง เรียนไม่จบ ของ ปลื้ม ::คิดซะว่าเราเรียนไม่จบ เรื่องรักตั้งเยอะตั้งแยะที่เราไม่เข้าใจ รู้ทั้งคู่ทนไปก็เห...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : เรียนไม่จบ - ปลื้ม

อัลบั้ม: ปลื้ม

Lyric and chords width transpose key

Intro:AEDDm(2 Times)จับมือฉันAไว้ ไม่ต้องC#mพูดอะไร ก็Dพอรู้ รัDmกเรา ต่างก็รู้Aซึ้ง ไปไม่C#mถึงดวงดาว ที่เรDาฝัน ยากDmหนักหนา *A ฝืน ๆ ๆ มาC#mแล้ว Dคิดว่ารักเป็นเEรื่องต้องเรียนรู้ Aฝืน ๆ ๆ C#m จนรู้ Dรักไม่ไหวหยุดไว้คำว่าจำEทน **A คิดซะว่าเรC#mาเรียนไม่จบ เรื่องDรักตั้งเยอะตั้งแยะที่เEราไม่เข้าใจ A รู้ทั้งคู่ทนC#mไปก็เหนื่อย เมื่อปDลายทางมันEซักเลือนลาง Aคิดซะว่าเC#mราไปไม่ได้ หยุดDซะ เมื่อรู้ซะแล้วว่าเดิEนไม่ถูกทาง A รู้ทั้งคู่ ยัC#mงไงก็จบ จบกDลางทางตรงนี้Eไปเลย ดีกDว่า ฝืEนทนกัน(A)ไป Instru.:AEDDmก็ยอมAรับซะ ว่าควC#mามรักมันคงเป็นอย่างDนี้ ไม่ง่Dmายดาย แต่อย่างAน้อยนะ ผ่านC#mวันนี้แล้วคง ได้เDข้าใจ มากไDmปกว่าเดิม ( ซ้ำ *, ** )Instru:A C#mD E(2 Times)DE( ซ้ำ ** )
...ค้นเพลงอื่น ๆ...