เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย คอร์ด – Moving and Cut

พอแล้วฉันต้องการเท่านี้ ให้มันจบเสียทีจากนี้ไม่ต้องการ ตอนนี้ฉันรับมันอีกไม่ไหว ฉันแค่อยากหนีไปจากนี้ไม่ต้องการ กี่ครั้งที่คิดลืมเธอแต่ฉันยังคงกลับมา สุดท้ายคงถึงเวลาจากไป และฉันนั้นคงต้องหนีไป แม้ฉัน...
คอร์ดเพลง เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย และ เนื้อร้อง เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย ของ Moving and Cut ::พอแล้วฉันต้องการเท่านี้ ให้มันจบเสียทีจากนี้ไม่ต้องการ ตอนนี้ฉันรับมันอีกไม่ไหว ...

เนื้อร้อง: เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย - Moving and Cut

ศิลปิน: Moving and Cut | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

พอแล้วฉันต้องการเท่านี้ ให้มันจบเสียทีจากนี้ไม่ต้องการ ตอนนี้ฉันรับมันอีกไม่ไหว ฉันแค่อยากหนีไปจากนี้ไม่ต้องการ กี่ครั้งที่คิดลืมเธอแต่ฉันยังคงกลับมา สุดท้ายคงถึงเวลาจากไป และฉันนั้นคงต้องหนีไป แม้ฉันยังรักเธอหมดหัวใจ ทั้งรู้มันคงต้องเสียใจ แต่ก่อนมันจะสาย เพราะฉันนั้นไม่ค่อยแข็งแรง เพราะรักมันยังคอยทิ่มแทง ครั้งนี้คงจะเป็นเรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย ยอมรับฉันก็อยากทนไหว แต่ซ้ำไปหมดทั้งใจจากนี้ไม่ต้องการ กี่ครั้งที่คิดลืมเธอแต่ฉันยังคงกลับมา สุดท้ายคงถึงเวลาจากไป และฉันนั้นคงต้องหนีไป แม้ฉันยังรักเธอหมดหัวใจ ทั้งรู้มันคงต้องเสียใจ แต่ก่อนมันจะสาย เพราะฉันนั้นไม่ค่อยแข็งแรง เพราะรักมันยังคอยทิ่มแทง ครั้งนี้คงจะเป็นเรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย

ขยายกรอบเนื้อร้อง