เรื่องจริงในหัวใจ Ost.มารกามเทพ คอร์ด – รุจ ศุภรุจ The Star 4

ปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยไม่เคยรู้ว่าใจฉันต้องการอะไร ปล่อยให้เวลาผ่านไป จนเกือบจะเสียใจไปตลอดชีวิต สิ่งเดียวที่ทำให้ใจได้คิด คนเดียวที่ทำให้ใจ ได้รู้สึกผิดในทุก ๆ อย่าง บนหนทางที่มันผ่านมา อยากบอกว่าคนน...
คอร์ดเพลง เรื่องจริงในหัวใจ - Ost.มารกามเทพ และ เนื้อร้อง เรื่องจริงในหัวใจ - Ost.มารกามเทพ ของ รุจ ศุภรุจ The Star 4 ::ปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยไม่เคยรู้ว่าใจฉันต้องการอะไร ปล่อยให้เวลาผ่านไป จนเกือบจะเ...

เนื้อเพลง : เรื่องจริงในหัวใจ - Ost.มารกามเทพ - รุจ ศุภรุจ The Star 4

ศิลปิน: รุจ ศุภรุจ The Star 4 | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยไม่เคยรู้ว่าใจฉันต้องการอะไร ปล่อยให้เวลาผ่านไป จนเกือบจะเสียใจไปตลอดชีวิต สิ่งเดียวที่ทำให้ใจได้คิด คนเดียวที่ทำให้ใจ ได้รู้สึกผิดในทุก ๆ อย่าง บนหนทางที่มันผ่านมา อยากบอกว่าคนนั้นคือเธอ คนที่ทำให้ฉันค้นเจอ สิ่งที่หัวใจต้องการ ก่อนวันที่ทุกอย่างจะสาย และหากว่าคนนั้นคือเธอ ที่ฉันต้องการให้ยืนข้างกาย เธอจะเชื่อไหมคนดี ว่านี่คือเรื่องจริงในหัวใจ ก็อยากจะเดินกลับไป เพื่อจะแก้ไขอะไรที่เคยทำกับเธอ กับสิ่งที่เธอปวดใจ ฉันอยากจะลบให้มันไปจากชีวิต สิ่งเดียวที่ทำให้ใจได้คิด คนเดียวที่ทำให้ใจ ได้รู้สึกผิดในทุก ๆ อย่าง บนหนทางที่มันผ่านมา อยากบอกว่าคนนั้นคือเธอ คนที่ทำให้ฉันค้นเจอ สิ่งที่หัวใจต้องการ ก่อนวันที่ทุกอย่างจะสาย และหากว่าคนนั้นคือเธอ ที่ฉันต้องการให้ยืนข้างกาย เธอจะเชื่อไหมคนดี ว่านี่คือเรื่องจริงในหัวใจ อยากบอกว่าคนนั้นคือเธอ คนที่ทำให้ฉันค้นเจอ สิ่งที่หัวใจต้องการ ก่อนวันที่ทุกอย่างจะสาย และหากว่าคนนั้นคือเธอ ที่ฉันต้องการให้ยืนข้างกาย เธอจะเชื่อไหมคนดี ว่านี่คือเรื่องจริงในหัวใจ

ขยายกรอบเนื้อร้อง