เรื่องมันจบไปตั้งนาน คอร์ด – Midnight Melodies

แล้วฉัน คงทำได้แค่ทำใจ บอกตัวเองว่าเรื่องของเรา มันจบไปตั้งนาน แต่หัวใจ ไม่รุ้ทำไมไม่หยุดคิดถึงเธอ ฮื้อ ... ฮื้อ ก็คิดทำไม เรื่องมันก็จบไปตั้งนาน...
คอร์ดเพลง เรื่องมันจบไปตั้งนาน และ เนื้อร้อง เรื่องมันจบไปตั้งนาน ของ Midnight Melodies ::แล้วฉัน คงทำได้แค่ทำใจ บอกตัวเองว่าเรื่องของเรา มันจบไปตั้งนาน แต่หัวใจ ไม่รุ้ทำ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เรื่องมันจบไปตั้งนาน ของ Midnight Melodies
Dmaj7วันนี้ ฉันไC#mด้ยินเรื่องราวรับBmรู้ข่าวคEราวที่เป็นAไป Dmaj7ก็ข่าว ของC#mใครที่ฉันBmนั้น แEสน คุ้นเAคย Dmaj7ก็สิ่งที่ได้ยินC#mคือเธอนั้นสบายดี BmกำลังมีคEวามรักครั้งใAหม่ Dmaj7ฮื้อ ฮือ ... C#mไม่รู้ทำไม ก็เรื่องมันก็จบไปตั้งAนาน Dmaj7อาจเพราะว่าฉันยังผูกC#mพันธ์ หรือว่าฉันเสียดาย อะBmไรบางอEย่างยังทำใAห้ฉันใจหาย กับความDmaj7รักเก่า ๆ เรื่องราวเก่า ๆ ที่C#mผ่านเข้าBmมาสะEกิดหัวใAInstru.:Dmaj7C#mBm EADmaj7แล้วฉัน คงทำได้C#mแค่ทำใจ บอกตัวเอBmงว่าเรื่อEงของเรา มันจบไAปตั้งนาน Dmaj7แต่หัวใจ C#mไม่รุ้ทำไมBmไม่หยุEดคิดถึงเAธอ Dmaj7ฮื้อ ... ฮื้อ ก็C#mคิดทำไม เBmรื่องมันก็Eจบไปตั้งAนาน Dmaj7อาจเพราะว่าC#mฉันยังผูกพันธ์ หรือว่าฉันเสียดาย BmอะไรบEางอย่างยังAทำให้ฉันใจDmaj7หาย กับความรักเก่า ๆ เC#mรื่องราวBmเก่า ๆ ที่Eผ่านเข้ามาสะAกิดหัวใจ
  • Dmaj7
  • C#m or Db
  • Bm
  • E
  • A
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เรื่องมันจบไปตั้งนาน - Midnight Melodies

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
วันนี้ ฉันได้ยินเรื่องราวรับรู้ข่าวคราวที่เป็นไป 
ก็ข่าว ของใครที่ฉันนั้น แสน คุ้นเคย 
ก็สิ่งที่ได้ยินคือเธอนั้นสบายดี
กำลังมีความรักครั้งใหม่ ฮื้อ ฮือ ...
ไม่รู้ทำไม ก็เรื่องมันก็จบไปตั้งนาน ----------อาจเพราะว่าฉันยังผูกพันธ์ หรือว่าฉันเสียดาย
อะไรบางอย่างยังทำให้ฉันใจหาย กับความรักเก่า ๆ
เรื่องราวเก่า ๆ ที่ผ่านเข้ามาสะกิดหัวใจ----------แล้วฉัน คงทำได้แค่ทำใจ
บอกตัวเองว่าเรื่องของเรา มันจบไปตั้งนาน
แต่หัวใจ ไม่รุ้ทำไมไม่หยุดคิดถึงเธอ ฮื้อ ... ฮื้อ
ก็คิดทำไม เรื่องมันก็จบไปตั้งนาน ----------อาจเพราะว่าฉันยังผูกพันธ์ หรือว่าฉันเสียดาย
อะไรบางอย่างยังทำให้ฉันใจหาย 
กับความรักเก่า ๆ เรื่องราวเก่า ๆ
ที่ผ่านเข้ามาสะกิดหัวใจ