เรื่องเก่า เศร้าใหม่ คอร์ด – Sunshine

ความเจ็บเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำใจ ทนไม่ไหว เธอกอดเขา ทั้ง ๆ ที่เรื่องของเราก็เกือบลืมได้ลง ทำไมต้องเห็นภาพเดิม ๆ เรื่องเดิม ๆ ให้ช้ำตรม ความรักที่มันขื่นขม กลับวนมาฆ่ากัน...
คอร์ดเพลง เรื่องเก่า เศร้าใหม่ และ เนื้อร้อง เรื่องเก่า เศร้าใหม่ ของ Sunshine ::ความเจ็บเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำใจ ทนไม่ไหว เธอกอดเขา ทั้ง ๆ ที่เรื่องของเราก็เกือ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เรื่องเก่า เศร้าใหม่ ของ Sunshine
Intro:Asus2Dsus2(2 Times)Asus2วันที่เธอจะไปรักC#m7เขา วันที่เราต้องเลิกคบF#mกัน ความเจ็บปวดที่เธอให้Bmฉัน แสนทรEมาน Asus2แต่เวลาเยียวยารักC#m7ษา ความเจ็บปวดให้เลยพ้F#mนผ่าน เกือบจะลืมเรื่องในวันBmวาน ทั้งหมดEลง * ไม่C#m7คิด ไม่เคยคิดจะเจอเF#m7รื่องเก่า ที่ผ่านมาBmเห็นเธอกับเขา ใจมันEลุกลาม ** ความเจ็บเข้ามาเหยียบDซ้ำ ให้Eช้ำใจ ทนไม่ไC#mหว เธอF#mกอดเขา ทั้งBm ๆ ที่เรื่องของเEราก็เกือบลืมไAด้ลงA7 ทำไมต้องเDห็นภาพเดิม E ๆ เรื่องC#mเดิม ๆ ให้ช้ำF#mตรม ความBmรักที่มันขื่นขEม กลับวนมา(A_E)ฆ่ากัน Asus2รอบตัวเรามีคนแสนC#m7ล้าน ทำไมผ่านมาเจอF#mคู่เธอ ใครกำหนดชะตาBmให้เผลอ ให้เEจอกัน ( ซ้ำ *, ** )Instru:F#m EDF#m E/G#D E( ซ้ำ *, ** )Instru:D EC#m F#mทั้ง Bm ๆ ที่เรื่องของเEราก็เกือบลืมได้Aลง A7 ทำไมต้องเDห็นภาพเดิมE ๆ เรื่องเC#mดิม ๆ ให้ช้ำF#mตรม ความรัBmกที่มันขื่นขEม กลับวนมาฆ่าAกัน
 • Asus2
 • C#m7 or Db
 • F#m or Gb
 • Bm
 • E
 • F#m7 or Gb
 • D
 • C#m or Db
 • A
 • A7
 • A_E
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เรื่องเก่า เศร้าใหม่ - Sunshine

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ต้อง Karamail | ทำนอง : ต้อง, ป๋อม Karamail | เรียบเรียง : ต้อง Karamail
วันที่เธอจะไปรักเขา วันที่เราต้องเลิกคบกัน 
ความเจ็บปวดที่เธอให้ฉัน แสนทรมาน
แต่เวลาเยียวยารักษา ความเจ็บปวดให้เลยพ้นผ่าน
เกือบจะลืมเรื่องในวันวาน ทั้งหมดลง----------* ไม่คิด ไม่เคยคิดจะเจอเรื่องเก่า
ที่ผ่านมาเห็นเธอกับเขา ใจมันลุกลาม----------** ความเจ็บเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำใจ
ทนไม่ไหว เธอกอดเขา
ทั้ง ๆ ที่เรื่องของเราก็เกือบลืมได้ลง 
ทำไมต้องเห็นภาพเดิม ๆ เรื่องเดิม ๆ ให้ช้ำตรม 
ความรักที่มันขื่นขม กลับวนมาฆ่ากัน ----------รอบตัวเรามีคนแสนล้าน ทำไมผ่านมาเจอคู่เธอ 
ใครกำหนดชะตาให้เผลอ ให้เจอกัน
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ *, **)
ทั้ง ๆ ที่เรื่องของเราก็เกือบลืมได้ลง
 ทำไมต้องเห็นภาพเดิม ๆ เรื่องเดิม ๆ ให้ช้ำตรม 
ความรักที่มันขื่นขม กลับวนมาฆ่ากัน