เรื่องเล็กของเธอ คอร์ด – Golf Mike

นานา... ขอแค่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆในใจเธอก็พอทุกๆเรื่องที่เธอสนใจ และทุกเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่แทบไม่เหลือเวลาให้ใคร บ้างเลย* ทุกๆครั้งที่ได้พบเธอ ไม่ทักฉันสักคำไม่เคยไม่เคยมีเวลา แค่เพียงจะมองตา ไม่เลย...
คอร์ดเพลง เรื่องเล็กของเธอ และ เนื้อร้อง เรื่องเล็กของเธอ ของ Golf Mike ::นานา... ขอแค่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆในใจเธอก็พอทุกๆเรื่องที่เธอสนใจ และทุกเรื่องก็เ...

เนื้อเพลง : เรื่องเล็กของเธอ - Golf Mike

ศิลปิน: Golf Mike | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

นานา... ขอแค่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆในใจเธอก็พอทุกๆเรื่องที่เธอสนใจ และทุกเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่แทบไม่เหลือเวลาให้ใคร บ้างเลย* ทุกๆครั้งที่ได้พบเธอ ไม่ทักฉันสักคำไม่เคยไม่เคยมีเวลา แค่เพียงจะมองตา ไม่เลย** อยากให้เธอเห็น แค่มองเห็น ว่ามีคนเล็กๆคนหนึ่งที่ได้แค่คอยมอง ได้แค่ดีใจ แค่ได้เห็นเธออยากให้เธอเห็น แค่มองเห็น ว่ายังมีใครคนหนึ่งเสมอขอแค่เป็นเพียง เรื่องเล็กๆในใจเธอก็พอเพราะว่าฉันสนใจเรื่องเธอ และฉันคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้คิดว่ามันมากไป ไม่เลย (ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **) ขอแค่เป็นเพียง เรื่องเล็กๆในใจเธอก็พอ

ขยายกรอบเนื้อร้อง