เวลา คอร์ด - Cocktail

แต่ไม่ว่าวันเวลา จะผ่านไปนาน อีกสักเท่าไร เธอยังเป็นคนดี คนเดียวในใจ ที่ฉันยังมี เธอยังคงงดงาม ฉันยังคงรักเธอ แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา ตื่นมามองดูนาฬิกา ยังเดินต่อไปเหมือนเก่า
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง เวลา และเนื้อร้อง เวลา Cocktail เนื้อร้อง::แต่ไม่ว่าวันเวลา จะผ่านไปนาน อีกสักเท่าไร เธอยังเป็นคนดี คนเดียวในใจ ที่ฉันยังมี... เนื้อเพลง เวลา, เวลา คอร์ดง่าย ๆ, เวลา spotify
Tone Eb capo fret 3 / Tone E capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เวลา ของ Cocktail คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
ตื่นมาFพบความจริง ว่าเธอGทิ้งฉันไป นานเท่Amาไร      G    
อยากจะFพบเธออีก
อีกสักคGรั้งเธออยู่ ที่ไAmหน      G    
ไกลสุดFฟ้า ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ไGหน
ฉันอยากEmรู้  ว่าฉันจะมีทางพบAmเธอหรือไม่
ทั้งที่Fรู้ ว่าเธอGคงไม่กลับคืนมา----------* แต่ไม่ว่าวันเวCลา จะผ่านไปนาน อีกสักเEm__(G/B)ท่าไร     
เธอยังเป็นคนAmดี คนเดียวในใจ ที่ฉันยังGมี
เธอยังคงงดงFาม ฉันยังคงEmรักเธอ
แม้Fรู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับGมา
ตื่นมามองดูนCาฬิกา ยังเดินต่อไปเหมือนEm__(G/B)เก่า    
และยังคงจะAmมีแค่เรา ที่เดินสวนนาฬิGกา
เธอยังคงชัดเFจน
เวลาไม่ช่วยให้Emลืม เหมือนใครบอAmกไว้
ฉันFรู้จากนี้ มันไม่มีเธอต่อไGป แต่ฉันก็ยังรัก(Cเธอ  G)
ตื่นจากภFาพลวงตา ขึ้นมาGรู้ว่าเรา ยังเดียวAmดาย     G    
ตื่นมายอมFรับความจริง
ว่าชีGวิตที่ไม่มีเธอ อยู่ก็เหมือนAmตาย    G  
ไร้ความหFมาย เมื่อฉันไม่มีเธอข้างGกาย
และสุดEmท้าย ที่ฉันนั้นจะพอทำAm คือเฝ้ารออย่างGคนที่ไร้จุดหFมาย G    
( ซ้ำ * )Amพราะว่ารักGยังคงฝังใจ ติดตราตFรึงหัวใจยัCงจำG/B            
Amพราะภาพฉันนั้นเมื่อGมีเธอข้างกาย
แม้ว่าFฉันหลับตา ภาพเหล่าGนั้นยังคงย้อนมาInstru :CG/BAmGFEm Am GDm EmF GAm+Am GF EmAm GF GAm GFGG( ซ้ำ * )Outro :CG/BAmGFEm AmF GC
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • AmChord key_a
 • BmChord key_b
 • CChord key_c
 • C#mChord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • EmChord key_e
 • FChord key_f
 • F#mChord key_f_sharp
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เวลา - Cocktail

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ | เรียบเรียง : อายุ จารุบูรณะ / ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย/ ปัณฑพล ประสารราชกิจ
ตื่นมาพบความจริง ว่าเธอทิ้งฉันไป นานเท่าไร
อยากจะพบเธออีก อีกสักครั้งเธออยู่ ที่ไหน
ไกลสุดฟ้า ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ไหน
ฉันอยากรู้  ว่าฉันจะมีทางพบเธอหรือไม่
ทั้งที่รู้ ว่าเธอคงไม่กลับคืนมา----------* แต่ไม่ว่าวันเวลา จะผ่านไปนาน อีกสักเท่าไร
เธอยังเป็นคนดี คนเดียวในใจ ที่ฉันยังมี
เธอยังคงงดงาม ฉันยังคงรักเธอ
แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา
ตื่นมามองดูนาฬิกา ยังเดินต่อไปเหมือนเก่า
และยังคงจะมีแค่เรา ที่เดินสวนนาฬิกา
เธอยังคงชัดเจน เวลาไม่ช่วยให้ลืม เหมือนใครบอกไว้
ฉันรู้จากนี้ มันไม่มีเธอต่อไป แต่ฉันก็ยังรักเธอ----------ตื่นจากภาพลวงตา ขึ้นมารู้ว่าเรา ยังเดียวดาย
ตื่นมายอมรับความจริง ว่าชีวิตที่ไม่มีเธอ อยู่ก็เหมือนตาย
ไร้ความหมาย เมื่อฉันไม่มีเธอข้างกาย
และสุดท้าย ที่ฉันนั้นจะพอทำ คือเฝ้ารออย่างคนที่ไร้จุดหมาย----------(ซ้ำ *) ----------เพราะว่ารักยังคงฝังใจ ติดตราตรึงหัวใจยังจำ
เพราะภาพฉันนั้นเมื่อมีเธอข้างกาย
แม้ว่าฉันหลับตา ภาพเหล่านั้นยังคงย้อนมา----------(ซ้ำ *)