เวียนหัว คอร์ด – แหวน ฐิติมา

ไม่ดู ไม่แล ไม่แคร์ ไม่ว่างไม่มอง ไม่ฟังไม่ค่อย รับรู้ อะไรไม่มี เวลา คอยดู ผู้คนปนเป หรือใคร ต่อใครจะไป ช่วย ใครเรื่องเรา ยังเกือบ ไม่รอด เลย..เวียน หัว เวียน หัวครอบครัว ทางบ้านงานการ ต้องทำเวียน หั...
คอร์ดเพลง เวียนหัว และ เนื้อร้อง เวียนหัว ของ แหวน ฐิติมา ::ไม่ดู ไม่แล ไม่แคร์ ไม่ว่างไม่มอง ไม่ฟังไม่ค่อย รับรู้ อะไรไม่มี เวลา คอยดู ผู้ค...

เนื้อเพลง : เวียนหัว - แหวน ฐิติมา

ศิลปิน: แหวน ฐิติมา | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ไม่ดู ไม่แล ไม่แคร์ ไม่ว่างไม่มอง ไม่ฟังไม่ค่อย รับรู้ อะไรไม่มี เวลา คอยดู ผู้คนปนเป หรือใคร ต่อใครจะไป ช่วย ใครเรื่องเรา ยังเกือบ ไม่รอด เลย..เวียน หัว เวียน หัวครอบครัว ทางบ้านงานการ ต้องทำเวียน หัว ทั้ง ปีเข้านอน ตีสี่ ประจำปวด หัว ตัว ร้อนบ้าน ยัง ต้องผ่อนโอ ที ต้องทำ เรื่องอื่น ไม่จำคนอื่น ไม่สน ใจ..เรื่องตัว ก็ยัง จะเอา ไม่อยู่โชค ดี ก็ดู ว่ามัน ไม่ ค่อย จะเคยที่เป็น อย่างนี้ ยังกิน ไม่ได้ยังนอน ไม่พอ อยู่เลยอยู่เฉย นั่งลงนั่งปลง ไม่ตก อยู่ทุก วันเวียน หัว เวียน หัวครอบ ครัว ทางบ้านงานการ ต้องทำเวียน หัว ทั้ง ปีเข้า นอน ตีสี่ ประจำปวด หัว ตัว ร้อนบ้าน ยัง ต้องผ่อนโอ ที ต้องทำเรื่องอื่น ไม่จำคนอื่น ไม่สน ใจปวด หัว ปวด หัวเวียน หัว เวียน หัวปวด หัว ปวด ทุกวันปวด หัว ปวด หัวเวียน หัว เวียน หัวปวด หัว ปวด ทั้งปี ทั้งปี(ดนตรี......)..เวียน หัว เวียน หัวครอบครัว ทางบ้านงานการ ต้องทำเวียน หัว ทั้ง ปีเข้า นอน ตีสี่ ประจำปวด หัว ตัว ร้อนบ้าน ยัง ต้องผ่อนโอ ที ต้องทำเรื่อง อื่น ไม่จำคนอื่น ไม่สนใจเวียน หัว เวียน หัวครอบครัว ทางบ้านงานการ ต้องทำเวียน หัว ทั้ง ปีเข้า นอน ตีสี่ ประจำปวด หัว ตัว ร้อนบ้านยัง ต้องผ่อนโอ ที ต้องทำเรื่องอื่น ไม่จำคนอื่น ไม่สน ใจ....

ขยายกรอบเนื้อร้อง