เสียงเรียกร้องของหัวใจ คอร์ด – มอส ปฏิภาณ

รู้ทุก ๆ เหตุผล ที่เราไม่ควรคบกัน แต่ใกล้เธอทุกครั้ง ก็ไม่อาจห้ามใจไว้* ทุกสัมผัส ที่เรามี ทุกนาที ที่รักเราเคลื่อนไหว เธอรับรู้ถึงใจ ที่ฉันมอบให้ไหม** เสียงหัวใจของฉันเรียกร้อง ให้ทุกคืนมีเราอย่างนี้...
คอร์ดเพลง เสียงเรียกร้องของหัวใจ และ เนื้อร้อง เสียงเรียกร้องของหัวใจ ของ มอส ปฏิภาณ ::รู้ทุก ๆ เหตุผล ที่เราไม่ควรคบกัน แต่ใกล้เธอทุกครั้ง ก็ไม่อาจห้ามใจไว้* ทุกสัมผั...

เนื้อร้อง: เสียงเรียกร้องของหัวใจ - มอส ปฏิภาณ

ศิลปิน: มอส ปฏิภาณ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

รู้ทุก ๆ เหตุผล ที่เราไม่ควรคบกัน แต่ใกล้เธอทุกครั้ง ก็ไม่อาจห้ามใจไว้* ทุกสัมผัส ที่เรามี ทุกนาที ที่รักเราเคลื่อนไหว เธอรับรู้ถึงใจ ที่ฉันมอบให้ไหม** เสียงหัวใจของฉันเรียกร้อง ให้ทุกคืนมีเราอย่างนี้ หากว่าเธอนั้นก็รู้สึกดี ช่วยทีกระซิบที ว่าเหมือนกันรักที่ต้องซ่อนเร้น ยิ่งฝืนก็ยิ่งต้องการ ไม่มีอะไรกั้นขวาง เมื่อเรามีกันใช่ไหม(* / **) ...ดนตรี... (* / **)

ขยายกรอบเนื้อร้อง