เสียดายของ คอร์ด – Basher

อย่างเธอแค่มอง ไม่ได้หรอก ให้มองอย่างเดียว ไม่ได้หรอก พบคนโดนใจอย่างเธอ ถ้าไม่คุยกับเธอ ฉันเสียดายของ ปล่อยเธอผ่านไป ไม่ได้หรอก...
คอร์ดเพลง เสียดายของ และ เนื้อร้อง เสียดายของ ของ Basher ::อย่างเธอแค่มอง ไม่ได้หรอก ให้มองอย่างเดียว ไม่ได้หรอก พบคนโดนใจอย่างเธอ ถ้าไม่คุ...
คอร์ดเพลง เสียดายของ และ เนื้อร้อง เสียดายของ ของ Basher ::อย่างเธอแค่มอง ไม่ได้หรอก ให้มองอย่างเดียว ไม่ได้หรอก พบคนโดนใจอย่างเธอ ถ้าไม่คุ...
Intro:EAE F#mA BE F#mA BEฉันคิดว่าG#mฝันกลางวัน ทันAทีที่เห็นเBธอ E ฉันนึกว่าG#mเจอ นางAฟ้า B Eไม่รู้ว่าG#mเป็นอะไร ไม่AอาจหลบสายBตา มองแต่เEธอไม่หยุด G#m เพ้อสุด ๆ AเกือบลืมหายBใจ *C#m นี่เธอดูBดี ไปหรือเF#ปล่า หAรือเดินออกมาจากBฝันของใคร ** อย่างเธอแค่Eมอง ไม่ได้หEmaj7รอก ให้มองอย่างC#mเดียว ไม่ได้หBรอก พบคนโดนAใจอย่างเธอ ถ้าไม่G#mคุยกับเธอ F#mฉันเสียดายBของ ปล่อยเธอผ่านEไป ไม่ได้หEmaj7รอก ไม่รู้จักC#mเธอ ไม่ได้หBรอก แม้เราเพิ่งเAคย พG#mบกันแต่F#mเธอได้ใจBฉัน ไปครอบครอง (แต่เธอถูกใจฉัน)Instru.:E F#mA B(2 Times)Eฉันรู้ฉันธG#mรรมดา เธอAคงไม่สนBใจ Eฉันรู้ว่าเG#mกิน จะคว้AB Eแม้คิดจะG#mห้ามตัวเอง แต่Aเมื่อเธอหันBมา ดังถูกเEธอสะกด G#m ยิ้มสกัด Aไม่อาจห้ามใB( ซ้ำ *, ** )Instru:D Dmaj7Bm AG F#mEm BC#mยิ่งมองเท่าBไร ใจยิ่งF#สั่น Aยิ้มเธอมันทำ ใBห้ฉันละลาย ( ซ้ำ **, ** )Outro:E F#mA B(2 Times)E
ศิลปิน: Basher | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง