เสียดายเธอ คนเดิม คอร์ด - ศักดา พัทธสีมา

เสียดายความอ่อนเดียงสา เสียดายฟ้าที่สดใส เธอคนเดิมเด็กน้อยช่างฝัน เธอคนเดิมคนนั้นหายไป อยู่ที่ใดอยากพบเธอ สายตาที่ร่าเริงนั้น เสียดายมันหายไป ไม่มีน้ำค้างให้ชื่นชม เมื่อลมร้อนแดดแรงเผา ให้ละลาย เมื่อค...
คอร์ดเพลง เสียดายเธอ คนเดิม และเนื้อร้อง เสียดายเธอ คนเดิม ศักดา พัทธสีมา เนื้อร้อง::เสียดายความอ่อนเดียงสา เสียดายฟ้าที่สดใส เธอคนเดิมเด็กน้อยช่างฝัน เธอคนเดิมคนนั้...

เนื้อเพลง: เสียดายเธอ คนเดิม - ศักดา พัทธสีมา

ศิลปิน ศักดา พัทธสีมา | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เสียดายความอ่อนเดียงสา เสียดายฟ้าที่สดใส เธอคนเดิมเด็กน้อยช่างฝัน เธอคนเดิมคนนั้นหายไป อยู่ที่ใดอยากพบเธอ สายตาที่ร่าเริงนั้น เสียดายมันหายไป ไม่มีน้ำค้างให้ชื่นชม เมื่อลมร้อนแดดแรงเผา ให้ละลาย เมื่อความเยาว์วัยได้สูญไป และไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม เธอคนเดิมของฉันอยู่ไหน ดวงตาที่อ่อนใสวับวาว ที่แสงดาว ก็รักเธอ สายตาที่อ่อนเดียงสา เสียดายมันหายไป ไม่มีน้ำค้างให้ชื่นชม เมื่อลมร้อน แดดแรงเผาให้ละลาย เมื่อความเยาว์วัยได้สูญไป และไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม ไม่มีน้ำค้างให้ชื่นชม เมื่อลมร้อน แดดแรงเผาให้ละลาย เมื่อความเยาว์วัยได้สูญไป และไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม เสียดาย