เหงาเศร้าหน้าต่าง คอร์ด – วงกลม

แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงใคร ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน้าต่าง อันที่จริงตรงใต้ต้นไม้... ยังมี ยังมีลมผ่านพัดผ่าน นี่เธอก็ยังจะมอง... มองข้ามมันไป...
คอร์ดเพลง เหงาเศร้าหน้าต่าง และ เนื้อร้อง เหงาเศร้าหน้าต่าง ของ วงกลม ::แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงใคร ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน...
คอร์ดเพลง เหงาเศร้าหน้าต่าง และ เนื้อร้อง เหงาเศร้าหน้าต่าง ของ วงกลม ::แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงใคร ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน...
Intro:DGDGmDฉันเห็นเธอนั่งเม่อลอยอยู่ที่ข้างหน้าGต่าง ไม่Gmรู้ว่าเธอนั่นเป็นอะDไร ไม่รู้Gmว่าเธอนั่นคิดถึงใDคร Dจะเดินเข้าไปถาม ก็กลัวว่าเธอนั่นรำGคาญ เพราะGmมันไม่ใช่เรื่องของDฉัน แต่มัGmนคงสำคัญกับเDธอ * เป็นEmห่วงเป็นใยเธอGรู้บ้างไหม ว่าEmใครคนหนึ่งมันเGฝ้าคอยหา แAต่เธอ ** แค่อยากDรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงBmใคร ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน้Gาต่างA อันที่จริDงตรงใต้ต้นไม้... ยังมี ยังมีลมผ่านพัดBmผ่าน นี่เธอก็ยังจะมอง... มองข้ามมันGไป A โลกใบDนี้ยังมีอะไรมากมาย ที่ต้องเจอต้องBmผ่าน สิ่งที่เธอต้องการ แม้จะยาวไGกล Gm จะมีฉันนั้นไปด้วย.กันInstru.:DG Gm***D ธรรมดาคนเราเวลาต้องพบเGจอ... Gmเรื่องที่ร้าDย ๆ ... Gmใครก็ต้องเป็นอย่างDนั้น Dจะกล่าวว่าเธอบ้า... นั้นก็คงไม่Gใช่ เพราะGmคนบ้าไม่ใช่อยู่อย่างDนี้... แต่GmเธอสติยังดีD ( ซ้ำ *, ** )Instru:DGDADGmDA( ซ้ำ ** )Outro:DG GmD
ศิลปิน: วงกลม | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง