เหงาเศร้าหน้าต่าง คอร์ด – วงกลม

แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงใคร ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน้าต่าง อันที่จริงตรงใต้ต้นไม้... ยังมี ยังมีลมผ่านพัดผ่าน นี่เธอก็ยังจะมอง... มองข้ามมันไป...
คอร์ดเพลง เหงาเศร้าหน้าต่าง และ เนื้อร้อง เหงาเศร้าหน้าต่าง ของ วงกลม ::แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงใคร ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เหงาเศร้าหน้าต่าง ของ วงกลม
Intro:DGDGmDฉันเห็นเธอนั่งเม่อลอยอยู่ที่ข้างหน้าGต่าง ไม่Gmรู้ว่าเธอนั่นเป็นอะDไร ไม่รู้Gmว่าเธอนั่นคิดถึงใDคร Dจะเดินเข้าไปถาม ก็กลัวว่าเธอนั่นรำGคาญ เพราะGmมันไม่ใช่เรื่องของDฉัน แต่มัGmนคงสำคัญกับเDธอ * เป็นEmห่วงเป็นใยเธอGรู้บ้างไหม ว่าEmใครคนหนึ่งมันเGฝ้าคอยหา แAต่เธอ ** แค่อยากDรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงBmใคร ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน้Gาต่างA อันที่จริDงตรงใต้ต้นไม้... ยังมี ยังมีลมผ่านพัดBmผ่าน นี่เธอก็ยังจะมอง... มองข้ามมันGไป A โลกใบDนี้ยังมีอะไรมากมาย ที่ต้องเจอต้องBmผ่าน สิ่งที่เธอต้องการ แม้จะยาวไGกล Gm จะมีฉันนั้นไปด้วย.กันInstru.:DG Gm***D ธรรมดาคนเราเวลาต้องพบเGจอ... Gmเรื่องที่ร้าDย ๆ ... Gmใครก็ต้องเป็นอย่างDนั้น Dจะกล่าวว่าเธอบ้า... นั้นก็คงไม่Gใช่ เพราะGmคนบ้าไม่ใช่อยู่อย่างDนี้... แต่GmเธอสติยังดีD ( ซ้ำ *, ** )Instru:DGDADGmDA( ซ้ำ ** )Outro:DG GmD
  • D
  • G
  • Gm
  • Em
  • A
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เหงาเศร้าหน้าต่าง - วงกลม

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันเห็นเธอนั่งเม่อลอยอยู่ที่ข้างหน้าต่าง
ไม่รู้ว่าเธอนั่นเป็นอะไร ไม่รู้ว่าเธอนั่นคิดถึงใคร
จะเดินเข้าไปถาม ก็กลัวว่าเธอนั่นรำคาญ
เพราะมันไม่ใช่เรื่องของฉัน แต่มันคงสำคัญกับเธอ----------* เป็นห่วงเป็นใยเธอรู้บ้างไหม
ว่าใครคนหนึ่งมันเฝ้าคอยหา แต่เธอ----------** แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงใคร 
ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน้าต่าง 
อันที่จริงตรงใต้ต้นไม้... ยังมี ยังมีลมผ่านพัดผ่าน
นี่เธอก็ยังจะมอง... มองข้ามมันไป 
โลกใบนี้ยังมีอะไรมากมาย ที่ต้องเจอต้องผ่าน
สิ่งที่เธอต้องการ แม้จะยาวไกล 
จะมีฉันนั้นไปด้วยกัน----------*** ธรรมดาคนเราเวลาต้องพบเจอ...
เรื่องที่ร้าย ๆ ... ใครก็ต้องเป็นอย่างนั้น
จะกล่าวว่าเธอบ้า... นั้นก็คงไม่ใช่
เพราะคนบ้าไม่ใช่อยู่อย่างนี้... แต่เธอสติยังดี 
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)