เหงา (แองเจิ้ล) คอร์ด – Angles

ฉันไม่เหลืออะไรแล้ว มีเพียงใจที่เหงา ได้แต่มองดาวบนฟ้า ที่คอยเป็นเพื่อนและปลอบใจ ทุกทุกคราวที่มองฟ้า คิดถึงเธอทุกที อยู่ห่างกันเพียงไหน ขอสัญญาว่าไม่ลืม...
คอร์ดเพลง เหงา (แองเจิ้ล) และ เนื้อร้อง เหงา (แองเจิ้ล) ของ Angles ::ฉันไม่เหลืออะไรแล้ว มีเพียงใจที่เหงา ได้แต่มองดาวบนฟ้า ที่คอยเป็นเพื่อนและปลอบใจ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เหงา (แองเจิ้ล) ของ Angles
Intro:C DGC DG C DEmC DEmCทุกทุกคDราวที่มGองฟ้า CคิดถึงเDธอทุกGที Cอยู่ห่างDกันเพียงไEmหน C ขอสัญDญาว่าไม่Emลืม Cถึงแม้เDธอจะมีGใคร Cขอให้เDธอโชดGดี Cอยู่กับคDนที่เธอEmรัก Cขอให้มั่นคDงต่อEmกัน * CทุกคืนDวันที่เปGลี่ยนไป Cทำให้ใDจเธอเปGลี่ยนแปลง CเขาคงDดีกว่าEmฉัน Cขอให้DเธอไปกับEmเขา ** Cฉันไม่เหDลืออะไรGแล้ว CมีเพียงDใจที่เหGงา Cได้แต่มDองดาวบEmนฟ้า Cที่คอยเป็นเDพื่อนและปลEmอบใจInstru.:C DGC DGC DEmC DEmCทุกทุกคDราวที่มGองฟ้า CคิดถึงเDธอทุกGที Cอยู่ห่างDกันเพียงEmไหน CขอสัญDญาว่าไม่Emลืม Cถึงแม้เDธอจะมีGใคร Cขอให้เDธอโชดGดี Cอยู่กับคDนที่เธอEmรัก Cขอให้มั่นคDงต่อEmกัน ( ซ้ำ *, ** )
  • C
  • D
  • G
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เหงา (แองเจิ้ล) - Angles

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ทุกทุกคราวที่มองฟ้า คิดถึงเธอทุกที 
อยู่ห่างกันเพียงไหน ขอสัญญาว่าไม่ลืม 
ถึงแม้เธอจะมีใคร ขอให้เธอโชดดี 
อยู่กับคนที่เธอรัก ขอให้มั่นคงต่อกัน ----------* ทุกคืนวันที่เปลี่ยนไป
ทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลง
เขาคงดีกว่าฉัน ขอให้เธอไปกับเขา ----------** ฉันไม่เหลืออะไรแล้ว มีเพียงใจที่เหงา
ได้แต่มองดาวบนฟ้า ที่คอยเป็นเพื่อนและปลอบใจ----------ทุกทุกคราวที่มองฟ้า คิดถึงเธอทุกที
อยู่ห่างกันเพียงไหน ขอสัญญาว่าไม่ลืม 
ถึงแม้เธอจะมีใคร ขอให้เธอโชดดี
อยู่กับคนที่เธอรัก ขอให้มั่นคงต่อกัน 
(ซ้ำ *, **)