เหงา คอร์ด – Angel

ฉันไม่เหลืออะไรแล้ว มีเพียงใจที่เหงา ได้แต่มองดาวบนฟ้า ที่คอยเป็นเพื่อนและปลอบใจ ทุกทุกคราวที่มองฟ้า คิดถึงเธอทุกที อยู่ห่างกันเพียงไหน ขอสัญญาว่าไม่ลืม...
คอร์ดเพลง เหงา และ เนื้อร้อง เหงา ของ Angel ::ฉันไม่เหลืออะไรแล้ว มีเพียงใจที่เหงา ได้แต่มองดาวบนฟ้า ที่คอยเป็นเพื่อนและปลอบใจ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง เหงา ของ Angel
Intro:C DGC DGC DEmC DEmCทุกทุกคDราวที่Gมองฟ้า C คิดถึงDเธอทุกGที Cอยู่ห่างDกันเพียงEmไหน C ขอสัญDญาว่าไม่Emลืม Cถึงแม้เDธอจะGมีใคร C ขอให้เDธอโชGคดี C อยู่กับDคนที่เธอEmรัก C ขอให้มั่Dนคงต่อEmกัน C ทุกคืนDวันที่เปลี่Gยนไป C ทำให้ใDจเธอเปลี่Gยนแปลง C เขาคงDดีกว่าEmฉัน C ขอให้เDธอไปกับEmเขา C ฉันไม่เหDลืออะไรGแล้ว C มีเพียงใDจที่เหGงา C ได้แต่DมองดาวบนEmฟ้า C ที่คอยเป็นเDพื่อนและปลอEmบใจ Instru.:C DGC DGC DEmC DEmCทุกทุกคDราวที่Gมองฟ้า C คิดถึงDเธอทุกGที C อยู่ห่างDกันเพียงEmไหน C ขอสัญDญาว่าไม่Emลืม Cถึงแม้เDธอจะGมีใคร C ขอให้เDธอโชGคดี C อยู่กับDคนที่เธอEmรัก Cขอให้มั่Dนคงต่อEmกัน C ทุกคืนDวันที่เปลี่Gยนไป C ทำให้ใDจเธอเปลี่Gยนแปลง C เขาคงDดีกว่าEmฉัน C ขอให้เDธอไปกับEmเขา C ฉันไม่เหDลืออะไรGแล้ว C มีเพียงใDจที่เหGงา C ได้แต่DมองดาวบนEmฟ้า C ที่คอยเป็นเDพื่อนและปลอEmบใจ
  • C
  • D
  • G
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เหงา - Angel

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ทุกทุกคราวที่มองฟ้า คิดถึงเธอทุกที 
อยู่ห่างกันเพียงไหน ขอสัญญาว่าไม่ลืม 
ถึงแม้เธอจะมีใคร ขอให้เธอโชคดี 
 อยู่กับคนที่เธอรัก ขอให้มั่นคงต่อกัน ---------- ทุกคืนวันที่เปลี่ยนไป 
 ทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลง 
 เขาคงดีกว่าฉัน ขอให้เธอไปกับเขา ---------- ฉันไม่เหลืออะไรแล้ว 
 มีเพียงใจที่เหงา ได้แต่มองดาวบนฟ้า 
 ที่คอยเป็นเพื่อนและปลอบใจ ----------ทุกทุกคราวที่มองฟ้า คิดถึงเธอทุกที 
 อยู่ห่างกันเพียงไหน ขอสัญญาว่าไม่ลืม 
ถึงแม้เธอจะมีใคร ขอให้เธอโชคดี 
 อยู่กับคนที่เธอรัก ขอให้มั่นคงต่อกัน ---------- ทุกคืนวันที่เปลี่ยนไป 
 ทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลง 
 เขาคงดีกว่าฉัน ขอให้เธอไปกับเขา ---------- ฉันไม่เหลืออะไรแล้ว
 มีเพียงใจที่เหงา ได้แต่มองดาวบนฟ้า 
 ที่คอยเป็นเพื่อนและปลอบใจ