เหตุผลที่หายใจ คอร์ด – Labanoon

อยากให้เธอเห็น ว่าฉันไม่เป็นไร ให้เธอสบายใจ จะยังทำตามสัญญา จะอยู่ให้ไหว จะลบเลือนรอยน้ำตา แม้ว่าเธอไม่มีวันกลับมา ชีวิตฉันก็จะมีต่อไป...
คอร์ดเพลง เหตุผลที่หายใจ และ เนื้อร้อง เหตุผลที่หายใจ ของ Labanoon ::อยากให้เธอเห็น ว่าฉันไม่เป็นไร ให้เธอสบายใจ จะยังทำตามสัญญา จะอยู่ให้ไหว จะลบเลื...
คอร์ดเพลง เหตุผลที่หายใจ และ เนื้อร้อง เหตุผลที่หายใจ ของ Labanoon ::อยากให้เธอเห็น ว่าฉันไม่เป็นไร ให้เธอสบายใจ จะยังทำตามสัญญา จะอยู่ให้ไหว จะลบเลื...
EนาฬิF#mกาของฉันยังBเดินไป ยังG#mมีแรงให้ฉันหาG#mยใจอยู่ Aเธอจะเห็น จะBเฝ้าดูอยู่Eไหม ยังจะพอF#mยิ้มได้ในบางBที อาจมีบางG#mเวลาที่ฉันC#mเสียใจ แต่ชีวิตAฉันที่เป็นBไป ก็ยังดีอEยู่ *C#m อยากให้เธอเห็น ว่G#mาฉันไม่เป็นไร ให้Aเธอสบายใจ จะยังทำEตามสัญญา C#mจะอยู่ให้ไหว จG#mะลบเลือนรอยน้ำตา แม้ว่าเAธอไม่มีวันกลับมา ชีBวิตฉันก็จะมีต่อไป ** รักเธอ รักเธอ เAห็นผล Bที่วันนี้Eไม่หยุดหายใจ (เหตุผลที่วันนี้ไม่หยุดหายใจ) ผ่านอีกF#mวันที่ฉันไBม่มีเธอ อยู่กับG#mความทรงจำก่อนC#mเธอร่ำลา ก็Aวันพรุ่งนี้ยังBคงลืมตา นั้นEก็เพื่อเธอ Instru:F#mBG#mC#mABEE( ซ้ำ *, ** )เหตุAผล ที่วันBนี้ไม่หยุดEหายใจ ก็เหAมือนที่วัBนนี้ ไม่หยุดEรัก... เธอ Outro:E
ศิลปิน: Labanoon | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง