เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ คอร์ด - So Cool

หนึ่ง คือหึงเมื่อใครใกล้เธอ สอง คือเพ้อเวลาห่างกัน สาม คิดถึงเธอทุกวัน เพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้ สี่ คืออยากสบตา ส่วน ข้อห้า น่ารักสิ้นดี หกถึงร้อย ไว้ฟังพรุ่งนี้ เหตุผลที่ฉัน ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ และเนื้อร้อง เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ So Cool เนื้อร้อง::หนึ่ง คือหึงเมื่อใครใกล้เธอ สอง คือเพ้อเวลาห่างกัน สาม คิดถึงเธอทุกวัน เพื่อนกัน... คอร์ดเพลงของ So Cool, เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ - So Cool mp3 4sh, เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ คอร์ดกีต้าร์
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ ของ So Cool คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :E BG#m C#mF#m AmE Esus4E Esus4Eก็รู้เราเBป็นเพื่อนกัน แต่G#mฉันก็คิดไปC#mไกล       
Aยากเป็นอะAmไรที่มากกว่าEนั้น  Esus4               
Eก็รู้ว่าBมันไม่ควร แต่C#mรักห้ามได้ที่G#mไหนกัน   
F#mเพื่อนก็เพื่อนเถอะ จG#mะว่าก็ช่างเถอะ Amก็มันรักหมดBใจ      ----------Eไม่รู้ว่าBนานเท่าไร ที่G#mใจรับเธอเข้C#mามา       
Aปิดบังเรื่อยAmมาไม่ปรึกEษาใคร   
Eวันนี้เป็นBไงเป็นกัน C#mโปรดฟังฉันให้G#mเข้าใจ    
F#mเลิกเป็นเพื่อนเถอะ G#mพอสักทีเถอะ ก็เAmรื่องมันเป็นแบบBนี้----------* หนึ่ง คือEหึงเมื่อใครใกล้เBธอ 
สอง คือC#mเพ้อเวลาG#mห่างกัน    
F#mสาม คิดถึงG#mเธอทุกวัน เพื่อนAmกันไม่เป็นแบบBนี้      
Eสี่ คืออยากสบBตา ส่วน ข้อC#mห้า น่ารักG#mสิ้นดี
หกถึงF#mร้อย  ไว้G#mฟังพรุ่งนี้ เหAmตุผลที่ฉัน B ไม่อยากเป็นเEพื่อนเธอ
Instru :E Esus4E Esus4Eชักช้าฉันเBองก็กลัว G#mกลัวมีคนมาC#mลงแข่ง 
Aถ้าออกตัวAmแรงก็อย่าว่าEฉัน   Esus4               
Eคบ ๆ เป็นแBฟนเถอะนะ C#mไม่เสียหายคนG#mรักกัน     
F#mขอให้เชื่อเถอะ G#mรับรักฉันเถอะ
ฉันAmเป็นเพื่อนเธอได้ไBม่ดี( ซ้ำ * )Instru :E BC#m G#mF#m G#mAm B( ซ้ำ * )Instru :E BC#m G#mสรุปเลF#mยนะ  บอกเG#mธออีกที
ว่าเAmพื่อนคนนี้B  อยากเป็นแฟนของเEธอ   Esus4               E
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • Abm or G#mChord key_ab
 • AmChord key_a
 • BChord key_b
 • BmChord key_b
 • C#mChord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • Dsus4Chord key_d
 • EChord key_e
 • EmChord key_e
 • Esus4Chord key_e
 • F#mChord key_f_sharp
 • GChord key_g
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ - So Cool

เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ก็รู้เราเป็นเพื่อนกัน แต่ฉันก็คิดไปไกล
อยากเป็นอะไรที่มากกว่านั้น
ก็รู้ว่ามันไม่ควร แต่รักห้ามได้ที่ไหนกัน
เพื่อนก็เพื่อนเถอะ จะว่าก็ช่างเถอะ ก็มันรักหมดใจ
ไม่รู้ว่านานเท่าไร ที่ใจรับเธอเข้ามา
ปิดบังเรื่อยมาไม่ปรึกษาใคร
วันนี้เป็นไงเป็นกัน โปรดฟังฉันให้เข้าใจ
เลิกเป็นเพื่อนเถอะ พอสักทีเถอะ ก็เรื่องมันเป็นแบบนี้----------* หนึ่ง คือหึงเมื่อใครใกล้เธอ  สอง คือเพ้อเวลาห่างกัน
สาม คิดถึงเธอทุกวัน เพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้
สี่ คืออยากสบตา ส่วน ข้อห้า น่ารักสิ้นดี
หกถึงร้อย ไว้ฟังพรุ่งนี้ เหตุผลที่ฉัน ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ----------ชักช้าฉันเองก็กลัว กลัวมีคนมาลงแข่ง
ถ้าออกตัวแรงก็อย่าว่าฉัน
คบ ๆ เป็นแฟนเถอะนะ ไม่เสียหายคนรักกัน
ขอให้เชื่อเถอะ รับรักฉันเถอะ ฉันเป็นเพื่อนเธอได้ไม่ดี----------(ซ้ำ *) ... (ซ้ำ *) ----------สรุปเลยนะ บอกเธออีกที ว่าเพื่อนคนนี้ อยากเป็นแฟนของเธอ