เหนือเหตุผล คอร์ด – ดิว The Star 9

แต่รักคำเดียวอยู่เหนือเหตุผลทุกทุกอย่าง แม้รู้เส้นทางจะเจอขวากหนามเพียงใด ถึงแม้ว่าใครจะมองอย่างไรก็ว่าไป รัก...ฉันรักเธอ ให้ฉันรักเธอไปได้ไหม ให้บอกรักเธออีกได้ไหม จะรักไม่สิ้นสุด ฉั...
คอร์ดเพลง เหนือเหตุผล และ เนื้อร้อง เหนือเหตุผล ของ ดิว The Star 9 ::แต่รักคำเดียวอยู่<strong>เหนือเหตุผล</strong>ทุกทุกอย่าง แม้รู้เส้นทางจะเจอขวากห...

เนื้อเพลง : เหนือเหตุผล - ดิว The Star 9

ศิลปิน: ดิว The Star 9 | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

แต่รักคำเดียวอยู่เหนือเหตุผลทุกทุกอย่าง แม้รู้เส้นทางจะเจอขวากหนามเพียงใด ถึงแม้ว่าใครจะมองอย่างไรก็ว่าไป รัก...ฉันรักเธอ ให้ฉันรักเธอไปได้ไหม ให้บอกรักเธออีกได้ไหม จะรักไม่สิ้นสุด ฉันจะหยุดต่อเมื่อวันนั้นตัวฉันไม่หายใจ กี่เหตุผล...ที่สองเราต่างกันไกล ก็แพ้เรื่องของจิตใจ...จะอย่างไรก็รักเธอ เจอคนที่ชีวิต อยากฝากลมหายใจ ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย อยากขอเสี่ยงวัดดู เพราะรักคำเดียวอยู่เหนือเหตุผลทุกทุกอย่าง แม้รู้เส้นทางจะเจอขวากหนามเพียงใด ถึงแม้ว่าใครจะมองอย่างไรก็ว่าไป รัก...ฉันรักเธอ ให้ฉันรักเธอไปได้ไหม ให้บอกรักเธออีกได้ไหม จะรักไม่สิ้นสุด ฉันจะหยุดต่อเมื่อวันนั้นตัวฉันไม่หายใจ กี่เหตุผล...ที่สองเราต่างกันไกล ก็แพ้เรื่องของจิตใจ...จะอย่างไรก็รักเธอ ให้ฉันรักเธอไปได้ไหม ให้บอกรักเธออีกได้ไหม จะรักไม่สิ้นสุด ฉันจะหยุดต่อเมื่อวันนั้นตัวฉันไม่หายใจ ให้ฉันรักเธอไปได้ไหม ให้บอกรักเธออีกได้ไหม จะรักไม่สิ้นสุด ฉันจะหยุดต่อเมื่อวันนั้นตัวฉันไม่หายใจ กี่เหตุผล...ที่สองเราต่างกันไกล ก็แพ้เรื่องของจิตใจ...จะอย่างไรก็รักเธอ

ขยายกรอบเนื้อร้อง