เหนื่อยจังอยากฟังเสียง คอร์ด - ไหมไทย หัวใจศิลป์

โปรดรับไว้ในความคิดฮอด เคลียร์อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ ยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจ เธอคือความหมายของใจฮู่บ่
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง เหนื่อยจังอยากฟังเสียง และเนื้อร้อง เหนื่อยจังอยากฟังเสียง ไหมไทย หัวใจศิลป์ เนื้อร้อง::โปรดรับไว้ในความคิดฮอด เคลียร์อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ ยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจ เ... เนื้อเพลง เหนื่อยจังอยากฟังเสียง, คอร์ด เหนื่อยจังอยากฟังเสียง, เหนื่อยจังอยากฟังเสียง คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เหนื่อยจังอยากฟังเสียง ของ ไหมไทย หัวใจศิลป์ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Em(4 Times)AmBmCDGคงเป็นอีกวันที่หEmนัก  ผCลักออกจากใจบ่Gพ้น
งานEmหดเงินหายรายได้หCมด บ่มีเหตุAmผลอื่นพอให้ยิ้มDได้
ทุกอGย่างปูทางสู่ความBmท้อ หมื่นปัญEmหายืนรออยู่รอบกาD
สร้างความเข้มแCข็งตามลำพังบ่Dไหว
อยากนำเCข้าแรBmง ใจ Amจาก เGธอ D G ----------* ว่างจั๊กหน่อยบ่Emหนา ช่วยโทรหาแหน่เGดอ
บ่าวที่เคยแลกเCบอร์ อยากให้เธอเบิ่งแDงง
ฮู่ว่าบุญบ่Gพอ แต่ยามท้ออย่างEmแฮง
รวบรวมความเข้มแCข็ง โทรขอแรงเบิ่งDใจ----------** โปรดรับไCว้ในความคิดฮGอด
เคลียร์อ้อมEmกอดฮักเติมอุ่นBmไอ
ยามเหนื่อยCจังอยากฟังเสียAmงใจ
เธอคือความหCมายของใจฮู่Dบ่
ได้โปรดรับไCว้ในความคิดGฮอด
เคลียร์อ้อมEmกอดฮักเติมอุ่นBmไอ
ยามเหนื่อยCจังอยากฟังเสียAmงใจ
เธอคือความหCมาย ของDใจ ฮู่Gบ่...
Instru.:AmBmCD(2 Times)DจากGใจที่ยังเจียมและEmอาย ผิดถูกจั่งCได๋คงอภัยอยู่เน๊Gาะ
เบอร์Emโทรเปื้อนตมบ่สมCจอ ก็คงต้องAmขอให้เธอได้เข้าDใจ
ว่าคนที่อGยู่ลำพังย่อมเหน็บหBmนาว
เส้นทางEmก้าวมองบ่เห็นเส้นDชัย
อยากฝากชีวิตCไว้ในความห่วงDใย
ดีร้Cายให้มีBmกัน... Am เสมGD G
( ซ้ำ *, ** )...เธอคือเส้Amนชัย... ขอDงอ้ายGฮู้บ่..C. D G
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AmChord key_a
  • BmChord key_b
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เหนื่อยจังอยากฟังเสียง - ไหมไทย หัวใจศิลป์

ศิลปิน ไหมไทย หัวใจศิลป์ | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจบ่พ้น 
งานหดเงินหายรายได้หมด บ่มีเหตุผลอื่นพอให้ยิ้มได้ 
ทุกอย่างปูทางสู่ความท้อ หมื่นปัญหายืนรออยู่รอบกาย 
สร้างความเข้มแข็งตามลำพังบ่ไหว
อยากนำเข้าแรงใจจากเธอ
 
* ว่างจั๊กหน่อยบ่หนา ช่วยโทรหาแหน่เดอ
บ่าวที่เคยแลกเบอร์ อยากให้เธอเบิ่งแงง 
ฮู่ว่าบุญบ่พอ แต่ยามท้ออย่างแฮง
รวบรวมความเข้มแข็ง โทรขอแรงเบิ่งใจ
 
** โปรดรับไว้ในความคิดฮอด
เคลียร์อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ
ยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจ 
เธอคือความหมายของใจฮู่บ่
ได้โปรดรับไว้ในความคิดฮอด
เคลียร์อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ
ยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจ
เธอคือความหมาย ของใจฮู่บ่...
 
จากใจที่ยังเจียมและอาย ผิดถูกจั่งได๋คงอภัยอยู่เน๊าะ
เบอร์โทรเปื้อนตมบ่สมจอ ก็คงต้องขอให้เธอได้เข้าใจ 
ว่าคนที่อยู่ลำพังย่อมเหน็บหนาว
เส้นทางก้าวมองบ่เห็นเส้นชัย
อยากฝากชีวิตไว้ในความห่วงใย
ดีร้ายให้มีกัน... เสมอ----------(ซ้ำ *, **) ----------...เธอคือเส้น... ของอ้ายฮู้บ่...