เหนื่อยจังอยากฟังเสียง คอร์ด – ไหมไทย หัวใจศิลป์

โปรดรับไว้ในความคิดฮอด เคลียร์อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ ยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจ เธอคือความหมายของใจฮู่บ่...
คอร์ดเพลง เหนื่อยจังอยากฟังเสียง และ เนื้อร้อง เหนื่อยจังอยากฟังเสียง ของ ไหมไทย หัวใจศิลป์ ::โปรดรับไว้ในความคิดฮอด เคลียร์อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ ยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจ เ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เหนื่อยจังอยากฟังเสียง ของ ไหมไทย หัวใจศิลป์
Intro:Em(4 Times)AmBmCDGคงเป็นอีกวันที่หEmนัก ผCลักออกจากใจบ่Gพ้น งานEmหดเงินหายรายได้หCมด บ่มีเหตุAmผลอื่นพอให้ยิ้มDได้ ทุกอGย่างปูทางสู่ความBmท้อ หมื่นปัญEmหายืนรออยู่รอบกาDย สร้างความเข้มแCข็งตามลำพังบ่Dไหว อยากนำเCข้าแรBmง ใจ Amจาก เGธอ D G * ว่างจั๊กหน่อยบ่Emหนา ช่วยโทรหาแหน่เGดอ บ่าวที่เคยแลกเCบอร์ อยากให้เธอเบิ่งแDงง ฮู่ว่าบุญบ่Gพอ แต่ยามท้ออย่างEmแฮง รวบรวมความเข้มแCข็ง โทรขอแรงเบิ่งDใจ ** โปรดรับไCว้ในความคิดฮGอด เคลียร์อ้อมEmกอดฮักเติมอุ่นBmไอ ยามเหนื่อยCจังอยากฟังเสียAmงใจ เธอคือความหCมายของใจฮู่Dบ่ ได้โปรดรับไCว้ในความคิดGฮอด เคลียร์อ้อมEmกอดฮักเติมอุ่นBmไอ ยามเหนื่อยCจังอยากฟังเสียAmงใจ เธอคือความหCมาย ของDใจ ฮู่Gบ่...Instru.:AmBmCD(2 Times)DจากGใจที่ยังเจียมและEmอาย ผิดถูกจั่งCได๋คงอภัยอยู่เน๊Gาะ เบอร์Emโทรเปื้อนตมบ่สมCจอ ก็คงต้องAmขอให้เธอได้เข้าDใจ ว่าคนที่อGยู่ลำพังย่อมเหน็บหBmนาว เส้นทางEmก้าวมองบ่เห็นเส้นDชัย อยากฝากชีวิตCไว้ในความห่วงDใย ดีร้Cายให้มีBmกัน... Am เสมGD G ( ซ้ำ *, ** )...เธอคือเส้Amนชัย... ขอDงอ้ายGฮู้บ่..C. D G
  • G
  • Em
  • C
  • Am
  • D
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เหนื่อยจังอยากฟังเสียง - ไหมไทย หัวใจศิลป์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจบ่พ้น
งานหดเงินหายรายได้หมด บ่มีเหตุผลอื่นพอให้ยิ้มได้
ทุกอย่างปูทางสู่ความท้อ หมื่นปัญหายืนรออยู่รอบกาย
สร้างความเข้มแข็งตามลำพังบ่ไหว
อยากนำเข้าแรง ใจ จาก เธอ ----------* ว่างจั๊กหน่อยบ่หนา ช่วยโทรหาแหน่เดอ
บ่าวที่เคยแลกเบอร์ อยากให้เธอเบิ่งแงง
ฮู่ว่าบุญบ่พอ แต่ยามท้ออย่างแฮง
รวบรวมความเข้มแข็ง โทรขอแรงเบิ่งใจ----------** โปรดรับไว้ในความคิดฮอด
เคลียร์อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ 
ยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจ 
เธอคือความหมายของใจฮู่บ่ 
ได้โปรดรับไว้ในความคิดฮอด
เคลียร์อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ 
ยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจ 
เธอคือความหมาย ของใจ ฮู่บ่...----------จากใจที่ยังเจียมและอาย ผิดถูกจั่งได๋คงอภัยอยู่เน๊าะ 
เบอร์โทรเปื้อนตมบ่สมจอ ก็คงต้องขอให้เธอได้เข้าใจ
ว่าคนที่อยู่ลำพังย่อมเหน็บหนาว
เส้นทางก้าวมองบ่เห็นเส้นชัย
อยากฝากชีวิตไว้ในความห่วงใย
ดีร้ายให้มีกัน... เสมอ 
(ซ้ำ *, **)
...เธอคือเส้นชัย... ของอ้ายฮู้บ่...