เหนื่อยจังอยากฟังเสียง คอร์ด – ไหมไทย หัวใจศิลป์

โปรดรับไว้ในความคิดฮอด เคลียร์อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ ยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจ เธอคือความหมายของใจฮู่บ่...
คอร์ดเพลง เหนื่อยจังอยากฟังเสียง และ เนื้อร้อง เหนื่อยจังอยากฟังเสียง ของ ไหมไทย หัวใจศิลป์ ::โปรดรับไว้ในความคิดฮอด เคลียร์อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ ยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจ เ...
คอร์ดเพลง เหนื่อยจังอยากฟังเสียง และ เนื้อร้อง เหนื่อยจังอยากฟังเสียง ของ ไหมไทย หัวใจศิลป์ ::โปรดรับไว้ในความคิดฮอด เคลียร์อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ ยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจ เ...
Intro:Em(4 Times)AmBmCDGคงเป็นอีกวันที่หEmนัก ผCลักออกจากใจบ่Gพ้น งานEmหดเงินหายรายได้หCมด บ่มีเหตุAmผลอื่นพอให้ยิ้มDได้ ทุกอGย่างปูทางสู่ความBmท้อ หมื่นปัญEmหายืนรออยู่รอบกาDย สร้างความเข้มแCข็งตามลำพังบ่Dไหว อยากนำเCข้าแรBmง ใจ Amจาก เGธอ D G * ว่างจั๊กหน่อยบ่Emหนา ช่วยโทรหาแหน่เGดอ บ่าวที่เคยแลกเCบอร์ อยากให้เธอเบิ่งแDงง ฮู่ว่าบุญบ่Gพอ แต่ยามท้ออย่างEmแฮง รวบรวมความเข้มแCข็ง โทรขอแรงเบิ่งDใจ ** โปรดรับไCว้ในความคิดฮGอด เคลียร์อ้อมEmกอดฮักเติมอุ่นBmไอ ยามเหนื่อยCจังอยากฟังเสียAmงใจ เธอคือความหCมายของใจฮู่Dบ่ ได้โปรดรับไCว้ในความคิดGฮอด เคลียร์อ้อมEmกอดฮักเติมอุ่นBmไอ ยามเหนื่อยCจังอยากฟังเสียAmงใจ เธอคือความหCมาย ของDใจ ฮู่Gบ่...Instru.:AmBmCD(2 Times)DจากGใจที่ยังเจียมและEmอาย ผิดถูกจั่งCได๋คงอภัยอยู่เน๊Gาะ เบอร์Emโทรเปื้อนตมบ่สมCจอ ก็คงต้องAmขอให้เธอได้เข้าDใจ ว่าคนที่อGยู่ลำพังย่อมเหน็บหBmนาว เส้นทางEmก้าวมองบ่เห็นเส้นDชัย อยากฝากชีวิตCไว้ในความห่วงDใย ดีร้Cายให้มีBmกัน... Am เสมGD G ( ซ้ำ *, ** )...เธอคือเส้Amนชัย... ขอDงอ้ายGฮู้บ่..C. D G
ศิลปิน: ไหมไทย หัวใจศิลป์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง