เหมือนหลับตา คอร์ด – The TOYS

ยังจำได้ทุกอย่าง จำได้แม้ว่าวันเวลาจะผ่านหมุนไปเนิ่นนนานเท่าไร แต่หัวใจยังคง เก็บทุกเรื่องราว แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน เหมือนหลับตา แล้วตื่นมายังคงเห็นเธอ อยู่ตรงนี้...
คอร์ดเพลง เหมือนหลับตา และ เนื้อร้อง เหมือนหลับตา ของ The TOYS ::ยังจำได้ทุกอย่าง จำได้แม้ว่าวันเวลาจะผ่านหมุนไปเนิ่นนนานเท่าไร แต่หัวใจยังคง เก็...
คอร์ดเพลง เหมือนหลับตา และ เนื้อร้อง เหมือนหลับตา ของ The TOYS ::ยังจำได้ทุกอย่าง จำได้แม้ว่าวันเวลาจะผ่านหมุนไปเนิ่นนนานเท่าไร แต่หัวใจยังคง เก็...
Eเช้ายังลืมตาขึ้นมองAหา Eเหมือนว่าเธอยังไม่ไC#mปไหน *Bนวันที่เมฆAขาว เริ่มจางG#mลงไป F#mG#mต่ทำไมหัวAใจ ฉันยังติG#mดอยู่กับเรื่องF#mของเธอ B ** ยังจำได้Eทุกอย่าง จำไC#mด้แม้ว่าวันเวBลาจะผ่านหมุนAไปเนิ่นนนานเG#mท่าไร แต่หัF#mวใจยังคง Bเก็บทุกเรื่Eองราว แม้B/D#ว่าวันเวC#mลาจะผ่านไปเนิ่นBmนาน EเหมือนหลัAบตา แล้วG#mตื่นมายังคงเF#mห็นเธอ B อยู่ตรงนี้ Instru.:EEทุกครั้งยังเดินผ่านตAรงนี้ กลับEไม่มีเธอยืนอยู่กัC#mบฉัน ( ซ้ำ *, ** )Instru:AG#m C#mA G#mB( ซ้ำ ** )Outro:AG#m C#mA G#mBFade out...
ศิลปิน: The TOYS | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง