เหมือนเธอไม่ต้องการ คอร์ด – Dragons s Buccaneer

เหมือนใจเธอนั้นไม่ต้องการ หรือเธอมีเขาอยู่ในใจ ฮือฮือรักเรา ฮือฮือรักเรา คงต้องเลิกรากันไป หรือว่าเขา มอบความรักให้มากมายกว่าฉัน...
คอร์ดเพลง เหมือนเธอไม่ต้องการ และ เนื้อร้อง เหมือนเธอไม่ต้องการ ของ Dragons s Buccaneer ::เหมือนใจเธอนั้นไม่ต้องการ หรือเธอมีเขาอยู่ในใจ ฮือฮือรักเรา ฮือฮือรักเรา คงต้องเ...
คอร์ดและเนื้อร้อง เหมือนเธอไม่ต้องการ ของ Dragons s Buccaneer
Dmเธอคนนี้ คนที่ฉันเคยบอกคำว่าCรัก แต่วันนี้เธอเดินไปกับBbใคร ทำฉันต้องทรAมาน Dmคิดบ้างไหม ถ้าเราไม่รักกันCจนถึงวันนี้ ชีวิตเราจะBbต้องเป็นเช่นไร Aถ้าใจเธอไม่ต้องการ * ความเป็นจริง Bbสุดเหน็บหนาวเDmหงาจับหัวใจ เCมื่อเธอที่รักเGดินจากฉันไป ลืมBbคนอยู่ข้างหลังเAธอ เหมือนไม่มีตัDmวตน** เหมือนG#ใจเธอนั้นไม่ต้Cองการ หรือAmเธอมีเขาอยู่ในใจ ฮือฮือDmรักเรา ฮือฮือCรักเรา คงต้องAmเลิกรากัDmนไป หรือว่าDmเขา มอบความรักใCห้มากมายกว่าฉัน แต่ฉันยังมีคำพูดBbนึงในใจ นั้นก็คือฉันAรักเธอ ( ซ้ำ *, ** )
  • Dm
  • C
  • Bb or A#
  • A
  • G
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เหมือนเธอไม่ต้องการ - Dragons s Buccaneer

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เธอคนนี้ คนที่ฉันเคยบอกคำว่ารัก
แต่วันนี้เธอเดินไปกับใคร ทำฉันต้องทรมาน
คิดบ้างไหม ถ้าเราไม่รักกันจนถึงวันนี้
ชีวิตเราจะต้องเป็นเช่นไร ถ้าใจเธอไม่ต้องการ----------* ความเป็นจริง สุดเหน็บหนาวเหงาจับหัวใจ
เมื่อเธอที่รักเดินจากฉันไป
ลืมคนอยู่ข้างหลังเธอ เหมือนไม่มีตัวตน----------** เหมือนใจเธอนั้นไม่ต้องการ หรือเธอมีเขาอยู่ในใจ 
ฮือฮือรักเรา ฮือฮือรักเรา คงต้องเลิกรากันไป----------หรือว่าเขา มอบความรักให้มากมายกว่าฉัน
แต่ฉันยังมีคำพูดนึงในใจ นั้นก็คือฉันรักเธอ
(ซ้ำ *, **)