คอร์ดเพลง เหยื่อ (Victims) – บิว จรูญวิชย์ The Voice

The Hook (ท่อนฮุค)

เป็นความหวัง ของครอบครัว คือทูนหัว ของพ่อและแม่ เป็นคนดี ไม่มีข้อแม้ มอบ รักแท้แก่ทุกคน เธอ ช่างงดงาม เกินกว่าใคร แต่ถูก พรากเอาไป น่าใจหาย ด้วยโจร ที่ไร้ใจ มากตัณหา เพิ่...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง เหยื่อ (Victims) และ เนื้อร้อง เหยื่อ (Victims) ของ บิว จรูญวิชย์ The Voice ::เป็นความหวัง ของครอบครัว คือทูนหัว ของพ่อและแม่ เป็นคนดี ไม่มีข้อแม้ มอบ รักแท้แ...
คอร์ดเพลง เหยื่อ (Victims) และ เนื้อร้อง เหยื่อ (Victims) ของ บิว จรูญวิชย์ The Voice ::เป็นความหวัง ของครอบครัว คือทูนหัว ของพ่อและแม่ เป็นคนดี ไม่มีข้อแม้ มอบ รักแท้แ...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : เหยื่อ (Victims) - บิว จรูญวิชย์ The Voice

เนี้อร้อง: จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ

Lyric and chords width transpose key

Intro:F GAm(2 Times)Fเธอเป็นGเด็กที่งดAmงาม ไFร้เดียงGสา ดูร่างAmเริง FจิตใจGดี มีเมAmตตา อนFาคตข้างหGน้า เธอชัดAmเจน * Fเป็นความGหวัง ของครอAmบครัว FคือทูนGหัว ของพ่อแลAmะแม่ เFป็นคนGดี ไม่มีข้อแAmม้ Fมอบ รักGแท้แก่ทุAmกคน ** Fเธอ ช่างงดGงาม เกินกว่าAmใคร แต่Fถูก พรากเอาGไป น่าใจAmหาย ด้วยFโจร ที่ไร้Gใจ มากตัณAmหา เพิ่งFถูก ปล่อยตัวGมา จากโทAmษเดิมInstru.:F GAm(2 Times)Fเธอ เธอเGธอ เธอแลAmะเธอ ไม่Fควร พบGเจอ กับเรื่องAmพันนี้ ข่FาวประโคมGกัน ทุกวันทุAmกวี่ อีFกกี่ เดือนGปี จะหมAmดไป ( ซ้ำ *,** )Fหั่น พรหมจGรรย์ยังไAmม่พอ เธอFถูก ฆ่าตัดGคอ หวังอำAmพราง Fกลายเป็นGศพ ไร้วิญญAmาณ นิทFาน ที่ไม่Gนาน เราก็Amลืม นิFทาน ที่ไม่Gนาน เราก็Amลืม นิทFาน ที่ไม่นGาน เราAmก็ลืม
...ค้นเพลงอื่น ๆ...