คอร์ดเพลง เหยื่อ (Victims) – บิว จรูญวิชย์ The Voice

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords width transpose key

เลื่อนกระดึ๊บ ๆ
Intro:F GAm(2 Times)Fเธอเป็นGเด็กที่งดAmงาม ไFร้เดียงGสา ดูร่างAmเริง 
FจิตใจGดี มีเมAmตตา อนFาคตข้างหGน้า เธอชัดAmเจน

* Fเป็นความGหวัง ของครอAmบครัว FคือทูนGหัว
ของพ่อแลAmะแม่ เFป็นคนGดี ไม่มีข้อแAmม้   Fมอบ 
รักGแท้แก่ทุAmกคน

** Fเธอ ช่างงดGงาม เกินกว่าAmใคร แต่Fถูก พรากเอาGไป 
น่าใจAmหาย ด้วยFโจร ที่ไร้Gใจ มากตัณAmหา เพิ่งFถูก 
ปล่อยตัวGมา จากโทAmษเดิม

Instru:F GAm(2 Times)Fเธอ เธอเGธอ เธอแลAmะเธอ ไม่Fควร พบGเจอ 
กับเรื่องAmพันนี้ ข่FาวประโคมGกัน ทุกวันทุAmกวี่  
อีFกกี่ เดือนGปี จะหมAmดไป
( ซ้ำ *,** )Fหั่น พรหมจGรรย์ยังไAmม่พอ เธอFถูก ฆ่าตัดGคอ 
หวังอำAmพราง Fกลายเป็นGศพ ไร้วิญญAmาณ นิทFาน 
ที่ไม่Gนาน เราก็Amลืม นิFทาน ที่ไม่Gนาน เราก็Amลืม นิทFาน 
ที่ไม่นGาน เราAmก็ลืม

เนื้อร้อง: เหยื่อ (Victims) - บิว จรูญวิชย์ The Voice

เนี้อร้อง: จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ
เป็นความหวัง ของครอบครัว คือทูนหัว ของพ่อและแม่ เป็นคนดี ไม่มีข้อแม้ มอบ รักแท้แก่ทุกคน เธอ ช่างงดงาม เกินกว่าใคร แต่ถูก พรากเอาไป น่าใจหาย ด้วยโจร ที่ไร้ใจ มากตัณหา เพิ่งถูก ปล่อยตัวมา จากโทษเดิม