เห็นเธอที่เยอรมัน คอร์ด – ไหมไทย หัวใจศิลป์

มีคนเห็นเธอที่ เยอรมัน เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่อีจันทร์ แต่เป็นมิส จันทร์จิรา ขอบคุณทรามวัย ยังมีกะใจข่าวมา สะเทือนใจหลั่งน้ำตา เมื่อลูกถามว่า... แม่หนูอยู่ไหน...
คอร์ดเพลง เห็นเธอที่เยอรมัน และ เนื้อร้อง เห็นเธอที่เยอรมัน ของ ไหมไทย หัวใจศิลป์ ::มีคนเห็นเธอที่ เยอรมัน เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่อีจันทร์ แต่เป็นมิส จันทร์จิรา ขอบคุณทราม...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง เห็นเธอที่เยอรมัน ของ ไหมไทย หัวใจศิลป์
Intro:Dm CAmFAmDm BbGm CF ADm ADmมีคนเห็นเธอที่ เยอรFมัน แฟนCเก่าที่ชื่อสาวFจันทร์ มีGmลูกร่วมAmกัน 2 คน เธอทิ้งครอDmบครัว เพราะD7ผัว เก่ามันคGmนจน ตามCหา ก็บ่เห็นFสน มีคนไปเGmจอที่ เยอAรมัน เธอสั่งความมาหาอ้ายกับFลูก เดี๋ยCวนี้ เธอมีความDmสุข ไม่ทุกข์เหมือนอยู่Amกับฉัน ไม่กลับเมืองDmไทย ขอD7ตายที่ เยอGmรมัน ฝากเCงินมาด้วยสองFพัน เอาไว้ใช้Aวันลูก เข้าโรงDmเรียน มีผัวฝCรั่ง เลBbยลืมแAผ่นดินมDmารดา ลืมผัวชาวนา เคยCพาลูกเมียนั่งเกFวียนC สู่ สังคมใFหม่ เมืองไD7ทยเธออิ่มเธอเGmอียน C สัญชาติก็เปFลี่ยน เป็GmนคนเมืองนอกเมืองCนา F C * มีคนเห็นเธอที่ เยอรFมัน เดี๋ยวCนี้ ไม่ใช่อีFจันทร์ แต่เGmป็นมิส จันทAmร์จิรา ขอบคุณทราDmมวัย ยังD7มีกะใจข่าวGmมา สะเทืCอนใจหลั่งน้ำFตา เมื่อลูกถาAมว่า... แม่หนู(Dm)อยู่ไหน(F) Instru:C Bb ADmDm CF CF D7Gm CF GmC FC( ซ้ำ * )Outro:Dm BmGm CF ADm ADm
  • F
  • C
  • Gm
  • Am
  • Dm
  • D7
  • A
  • Bb or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เห็นเธอที่เยอรมัน - ไหมไทย หัวใจศิลป์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : สัญญาลักษณ์ ดอนศรี | ดนตรี : สมบูรณ์ ปาราชิตัง
มีคนเห็นเธอที่ เยอรมัน
แฟนเก่าที่ชื่อสาวจันทร์ มีลูกร่วมกัน 2 คน
เธอทิ้งครอบครัว เพราะผัว เก่ามันคนจน
ตามหา ก็บ่เห็นสน มีคนไปเจอที่ เยอรมัน
เธอสั่งความมาหาอ้ายกับลูก
เดี๋ยวนี้ เธอมีความสุข ไม่ทุกข์เหมือนอยู่กับฉัน
ไม่กลับเมืองไทย ขอตายที่ เยอรมัน 
ฝากเงินมาด้วยสองพัน เอาไว้ใช้วันลูก เข้าโรงเรียน----------มีผัวฝรั่ง เลยลืมแผ่นดินมารดา
ลืมผัวชาวนา เคยพาลูกเมียนั่งเกวียน 
สู่ สังคมใหม่ เมืองไทยเธออิ่มเธอเอียน 
 สัญชาติก็เปลี่ยน เป็นคนเมืองนอกเมืองนา ----------* มีคนเห็นเธอที่ เยอรมัน
เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่อีจันทร์ แต่เป็นมิส จันทร์จิรา
ขอบคุณทรามวัย ยังมีกะใจข่าวมา 
สะเทือนใจหลั่งน้ำตา เมื่อลูกถามว่า... แม่หนูอยู่ไหน 
(ซ้ำ *)