เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง คอร์ด – แหวน ฐิติมา

แม้ความเจ็บปวด เหมือนกรวดทราย ถมทิ้งลงไปแม่โขงทั้งสายคงกลายเขินตื้น ... ถ้าความเจ็บช้ำ เป็นน้ำก็คงท่วมพื้น...
คอร์ดเพลง เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง และ เนื้อร้อง เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง ของ แหวน ฐิติมา ::แม้ความเจ็บปวด เหมือนกรวดทราย ถมทิ้งลงไปแม่โขงทั้งสายคงกลายเขินตื้น ... ถ้าความเ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง ของ แหวน ฐิติมา
Intro:Dเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โDขง ให้มันไหลลงไหลลง ไหลลง ไหล ลงทF#mะเล ... Bm Emเบื่อ ความAรักจากคนร้อยเล่Dห์ เล่ห์Bmลวงลึกกว่าทะเAล สุดคาดคะเน สุดนับคDณาBm ... Em เอาความทุกข์ยากฝากธาราใDส ให้มันไหลไป ไหลไปไหลไปมิให้ หวนมF#mา ... Bm Emช่วย กลบAฝังความหลังของDข้า บทBmเรียนรักด้วยน้ำตAา แม่โขงเจ้าขา ช่วยกลบช่วยกDลืน Bm ... C#m D Em * แม้ความเจ็บปAวด เหมือนกรวดทราDย ถมทิ้งลงไปแม่โขงทั้งสายคงกลายเขินตื้นBm ... ถ้าความเจ็บF#mช้ำ เป็นน้ำก็คงท่วมพื้Dน รสชาติบาดแผลขมขื่Bmน แม่โขงช่วยกลืน ให้ไกลแสนไกEmล ... F#m G A** เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขDง ให้มันไหลลงไหลลง ไหลลงไหล ลงลับF#mไป Bm Emโอ้ แม่โAขงที่โค้งคดไกDลเปรีBmยบยังมิเท่าน้ำAใจ คดเคี้ยวเชี่ยวไหล กว่าลำโขงDเอย G D Instru:DDGDAGDDAD( ซ้ำ *, ** )
  • D
  • F#m or Gb
  • Bm
  • Em
  • A
  • C#m or Db
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง - แหวน ฐิติมา

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง
ให้มันไหลลงไหลลง ไหลลง ไหล ลงทะเล ... 
เบื่อ ความรักจากคนร้อยเล่ห์
เล่ห์ลวงลึกกว่าทะเล สุดคาดคะเน สุดนับคณา ... ----------เอาความทุกข์ยากฝากธาราใส
ให้มันไหลไป ไหลไปไหลไปมิให้ หวนมา ... 
ช่วย กลบฝังความหลังของข้า 
บทเรียนรักด้วยน้ำตา 
แม่โขงเจ้าขา ช่วยกลบช่วยกลืน ... ----------* แม้ความเจ็บปวด เหมือนกรวดทราย 
ถมทิ้งลงไปแม่โขงทั้งสายคงกลายเขินตื้น ... 
ถ้าความเจ็บช้ำ เป็นน้ำก็คงท่วมพื้น
รสชาติบาดแผลขมขื่น แม่โขงช่วยกลืน
ให้ไกลแสนไกล ... ----------** เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง 
ให้มันไหลลงไหลลง ไหลลงไหล ลงลับไป 
โอ้ แม่โขงที่โค้งคดไกลเปรียบยังมิเท่าน้ำใจ 
คดเคี้ยวเชี่ยวไหล กว่าลำโขงเอย 
(ซ้ำ *, **)