แก้วตาในดวงใจ คอร์ด - รวมศิลปินช่อง 7

จากไปแล้ว แต่ไม่เคยหายไป ยังชัดเจน ในหัวใจ ในดวงตา แสงเดือนดับ กลับสู่ฟากฟ้า จากพสุธา สู่สวรรคาลัย พ่อไม่เคย หยุดพัก ให้ความรักเรื่อยมา พ่อจ๋า อยู่บนฟ้าให้สุขสบาย กลับไปเป็นเทวดาที่ฟ้าเบื้องบน ไม่ต้อง...
คอร์ดเพลง แก้วตาในดวงใจ และเนื้อร้อง แก้วตาในดวงใจ รวมศิลปินช่อง 7 เนื้อร้อง::จากไปแล้ว แต่ไม่เคยหายไป ยังชัดเจน ในหัวใจ ในดวงตา แสงเดือนดับ กลับสู่ฟากฟ้า จาก...

เนื้อเพลง: แก้วตาในดวงใจ - รวมศิลปินช่อง 7

ศิลปิน รวมศิลปินช่อง 7 | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
จากไปแล้ว แต่ไม่เคยหายไป ยังชัดเจน ในหัวใจ ในดวงตา แสงเดือนดับ กลับสู่ฟากฟ้า จากพสุธา สู่สวรรคาลัย พ่อไม่เคย หยุดพัก ให้ความรักเรื่อยมา พ่อจ๋า อยู่บนฟ้าให้สุขสบาย กลับไปเป็นเทวดาที่ฟ้าเบื้องบน ไม่ต้องคอยกังวล ไม่ต้องคอยห่วงใย คำพ่อสอน ทุกคำจะทำต่อไป ให้พ่อได้ภูมิใจ ให้สมเป็นลูกของพ่อทุกคน เหนื่อยมานาน คงไม่เป็นเหมือนก่อน ได้พักผ่อน บนฟ้าไกล มองลงมา รักยังอยู่ ยังคงห่วงหา พ่อคือแก้วตา อยู่ในดวงใจ พ่อไม่เคย หยุดพัก ให้ความรักเรื่อยมา พ่อจ๋า อยู่บนฟ้าให้สุขสบาย กลับไปเป็นเทวดาที่ฟ้าเบื้องบน ไม่ต้องคอยกังวล ไม่ต้องคอยห่วงใย คำพ่อสอน ทุกคำจะทำต่อไป ให้สมเป็นคนไทย ให้สมเป็นลูกของพ่อทุกคน กลับไปเป็นเทวดาที่ฟ้าเบื้องบน ไม่ต้องคอยกังวล ไม่ต้องคอยห่วงใย คำพ่อสอน ทุกคำจะทำต่อไป ให้สมเป็นคนไทย ให้สมเป็นลูกของพ่อทุกคน