แค่มี คอร์ด - พลพล

อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็นสักแค่ไหน เมื่อมีรักเข้าใจ จะมีอะไรอุ่นกว่านี้ อยู่ในความรัก อาจจะเหมือนว่าไม่มีใคร รู้ว่ามีเธอ เธอที่เข้าใจ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง แค่มี และเนื้อร้อง แค่มี พลพล เนื้อร้อง::อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็น... เนื้อเพลง แค่มี, คอร์ดเพลงของ พลพล, คอร์ด แค่มี
Standard tuning / Capo fret 2
คอร์ด แค่มี ของ พลพล คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:EEC#mC#mBBAAอาจจะEมีพร้อม  แต่ชีC#mวิตก็ยังวุ่นวาย
ยังไม่Bพอดี ยังไม่พอใจ ถึงไม่หAนาวกายแต่หนาวใจอยู่ดี
อาจจะEมีน้อย แต่ไม่ขC#mอให้มีมากมาย
มีแค่Bพอดี มีแค่พอใจ ถึงต้องหAนาวกายแต่หัวใจอุ่นEดี----------* Eอุ่น B/Ebใจ C#m แล้ว แค่BมีเธอกับAฉัน
G#mรักกันตลอดF#mไปด้วยBใจ ใจที่หEวังดี
Eอุ่น B/Ebใจ C#m แล้ว หนาวเBย็นสักแค่ไAหน
G#mเมื่อมีรักF#mเข้าใจ จะมีอะAไรอุ่นกว่าBนี้
** อยู่ในคEวามรัก  อาจจะเC#mหมือนว่าไม่มีใคร
รู้ว่าBมีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหAนาวกายแต่หัวใจอุ่นEดี
( ซ้ำ * )Instru:AG#mF#mC#mAG#mF#mEE( ซ้ำ *, ** )รู้ว่าBมีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหAนาวกายแต่หัวใจอุ่นEดี
Outro:E(5 Times)
  • AChord key_a
  • BChord key_b
  • C#m or DbChord key_c_sharp
  • EChord key_e
  • F#m or GbChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: แค่มี - พลพล

คำร้อง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์ | ทำนอง/เรียบเรียง : พล จุฬานนท์
อาจจะมีพร้อม แต่ชีวิตก็ยังวุ่นวาย
ยังไม่พอดี ยังไม่พอใจ ถึงไม่หนาวกายแต่หนาวใจอยู่ดี
อาจจะมีน้อย แต่ไม่ขอให้มีมากมาย
มีแค่พอดี มีแค่พอใจ ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี----------* อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน
รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี
อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็นสักแค่ไหน
เมื่อมีรักเข้าใจ จะมีอะไรอุ่นกว่านี้----------** อยู่ในความรัก อาจจะเหมือนว่าไม่มีใคร
รู้ว่ามีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี----------(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, **) ----------รู้ว่ามีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี