แค่มี คอร์ด – พลพล

อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็นสักแค่ไหน เมื่อมีรักเข้าใจ จะมีอะไรอุ่นกว่านี้ อยู่ในความรัก อาจจะเหมือนว่าไม่มีใคร รู้ว่า...
คอร์ดเพลง แค่มี และ เนื้อร้อง แค่มี ของ พลพล ::อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็น...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง แค่มี ของ พลพล
Intro:EEC#mC#mBBAAอาจจะEมีพร้อม แต่ชีC#mวิตก็ยังวุ่นวาย ยังไม่Bพอดี ยังไม่พอใจ ถึงไม่หAนาวกายแต่หนาวใจอยู่ดี อาจจะEมีน้อย แต่ไม่ขC#mอให้มีมากมาย มีแค่Bพอดี มีแค่พอใจ ถึงต้องหAนาวกายแต่หัวใจอุ่นEดี * Eอุ่น B/Ebใจ C#m แล้ว แค่BมีเธอกับAฉัน G#mรักกันตลอดF#mไปด้วยBใจ ใจที่หEวังดี Eอุ่น B/Ebใจ C#m แล้ว หนาวเBย็นสักแค่ไAหน G#mเมื่อมีรักF#mเข้าใจ จะมีอะAไรอุ่นกว่าBนี้ ** อยู่ในคEวามรัก อาจจะเC#mหมือนว่าไม่มีใคร รู้ว่าBมีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหAนาวกายแต่หัวใจอุ่นEดี ( ซ้ำ * )Instru:AG#mF#mC#mAG#mF#mEE( ซ้ำ *, ** )รู้ว่าBมีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหAนาวกายแต่หัวใจอุ่นEดี Outro:E(5 Times)
  • E
  • C#m or Db
  • B
  • A
  • F#m or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : แค่มี - พลพล

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์ | ทำนอง/เรียบเรียง : พล จุฬานนท์
อาจจะมีพร้อม แต่ชีวิตก็ยังวุ่นวาย
ยังไม่พอดี ยังไม่พอใจ ถึงไม่หนาวกายแต่หนาวใจอยู่ดี
อาจจะมีน้อย แต่ไม่ขอให้มีมากมาย
มีแค่พอดี มีแค่พอใจ ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี----------* อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน
รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี
อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็นสักแค่ไหน
เมื่อมีรักเข้าใจ จะมีอะไรอุ่นกว่านี้ ----------** อยู่ในความรัก อาจจะเหมือนว่าไม่มีใคร
รู้ว่ามีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ *, **)
รู้ว่ามีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี