แค่มี คอร์ด – พลพล

อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็นสักแค่ไหน เมื่อมีรักเข้าใจ จะมีอะไรอุ่นกว่านี้ อยู่ในความรัก อาจจะเหมือนว่าไม่มีใคร รู้ว่า...
คอร์ดเพลง แค่มี และ เนื้อร้อง แค่มี ของ พลพล ::อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็น...
คอร์ดเพลง แค่มี และ เนื้อร้อง แค่มี ของ พลพล ::อุ่น ใจ แล้ว แค่มีเธอกับฉัน รักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดี อุ่น ใจ แล้ว หนาวเย็น...
Intro:EEC#mC#mBBAAอาจจะEมีพร้อม แต่ชีC#mวิตก็ยังวุ่นวาย ยังไม่Bพอดี ยังไม่พอใจ ถึงไม่หAนาวกายแต่หนาวใจอยู่ดี อาจจะEมีน้อย แต่ไม่ขC#mอให้มีมากมาย มีแค่Bพอดี มีแค่พอใจ ถึงต้องหAนาวกายแต่หัวใจอุ่นEดี * Eอุ่น B/D#ใจ C#m แล้ว แค่BมีเธอกับAฉัน G#mรักกันตลอดF#mไปด้วยBใจ ใจที่หEวังดี Eอุ่น B/D#ใจ C#m แล้ว หนาวเBย็นสักแค่ไAหน G#mเมื่อมีรักF#mเข้าใจ จะมีอะAไรอุ่นกว่าBนี้ ** อยู่ในคEวามรัก อาจจะเC#mหมือนว่าไม่มีใคร รู้ว่าBมีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหAนาวกายแต่หัวใจอุ่นEดี ( ซ้ำ * )Instru:AG#mF#mC#mAG#mF#mEE( ซ้ำ *, ** )รู้ว่าBมีเธอ เธอที่เข้าใจ ถึงต้องหAนาวกายแต่หัวใจอุ่นEดี Outro:E(5 Times)
คำร้อง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์ | ทำนอง/เรียบเรียง : พล จุฬานนท์